Utvecklingen för konsultpriserna. Klicka på bilden för större version!

Här är den bistra utvecklingen för it-konsultbolagen. Siffror från Radar Ecosystems som Computer Sweden tagit del av visar svart på vitt den negativa utvecklingen.

Mellan åren 2005 och 2012 stod konsultpriserna stilla. Samtidigt ökade lönerna med tolv procent under perioden. Den givna frågan är: Hur länge kan det fortsätta?

– Så länge leverantörerna kan driva motsvarande effektivitets- och produktivetsökning, säger Hans Werner, vd på Radar.

– Det gör de på olika sätt i dag. Till exempel genom att ändra affärsmodeller eller att lägga ut mer på offshore. Men i det korta perspektivet har det här redan slagit mot lönsamheten hos konsultbolagen.

Computer Sweden har i ett antal artiklar beskrivit prispressen på konsultmarknaden i dess extrema form, när konsulter reas ut för en krona i olika upphandlingar. Men det är inte bara i dessa fall priserna pressas.

De senaste kvartalen har prispressen synts i konsultbolagens rapporter. Efter tredje kvartalet visade de flesta bolagen upp en väldigt svag lönsamhetsutveckling. De rapporter som hittills kommit för fjärde kvartalet indikerar att konsultbolagen också under detta kvartal har svårt att få vinsten att lyfta.

– Det är klart att det inte går att dra ner på andra kostnader i all oändlighet, någon gång når man en nivå då det är omöjligt, säger Anders Eriksson, vd på Softronic som varit i branschen i snart trettio år.

Enligt honom finns två vägar framåt. Det ena är att skära maximalt i overheaden, det vill säga lokaler, administration och mellanschefsledet, så att konsultbolagen utvecklas till en slags konsultmäklare.

Den andra vägen är att paketera sitt erbjudande annorlunda. I stället för att sälja konsulttimmar kan konsultbolagen utveckla molntjänster som de sedan hyr ut till företagen. Själv föredrar han den senare vägen.

– Ponera att man tar bort allting, lokaler och chefer, och egentligen bara har säljorganisationen kvar. Det som sker då är att kunden får ta allt ansvar. Det finns inga marginaler eller någon struktur kvar för ansvarstagandet.

De experter som Computer Sweden talat med tror att den här utvecklingen påskyndas av en annan trend på marknaden, nämligen att det är verksamheten som i allt högre grad köper it, på bekostnad av it-avdelningen.

Läs också: Prispress på fantasinivå.
Diskutera gärna frågan vidare på Twitter under #priskrisen!

Fakta

Utveckling Java: 836 kronor per timme.

Utveckling Dotnet: 845 kronor per timme.

Nätverk: 977 kronor per timme.

Säkerhet: 1 101 kronor per timme.

Integration: 982 kronor per timme.

Arkitekt: 1 052 kronor per timme.

Källa: Radar Ecosystems