Drivkraften hos användarna för att övergå från gratis experimenterande till kommersiella Hadoop-projekt är inte bara att växa på analyser, utan framför allt att sänka kostnaderna för att lagra stora datamängder.

– Det starkaste kortsiktiga ekonomiska argumentet är lägre lagringskostnader ihop med tillförlitlighet. Kostnaden för att lagra data i en Hadoop- och Nosql-baserad miljö ligger på en niondel per terabyte, jämfört med Oracle-miljö, säger MC Srivas.

Analyserna blir en allt vanligare drivkraft bakom att satsa, ofta inom väldigt nischade områden som att biometri, säkerheten och väderförutsägelser. Många företag satsar också för att öka försäljningen och hitta nya sätt att analysera data som ger dem ett försprång mot konkurrenterna. Men de vill inte berätta om det, säger han.

År 2012 växte Mapr 100 procent, till 23 miljoner dollar i omsättning, enligt flera analysföretag.

– Vi kommenterar inte omsättningen, men jag kan säga så här mycket: vi växte även med 100 procent i fjol och räknar med en trefaldig ökning av omsättningen i år.

En trend är att Hadoop-verktygen går mot allt mer specialiserade och avancerade analyser. Ett exempel är regelmässig insamling av data som driver företagens affärsprocesser. MapR ser som sina egna främsta fördelar det omfattande dataskyddet, tillförlitligheten, prestanda och användarvänligheten, där det går att flödesorientera analyserna. Ett exempel som Srivas nämner är den amerikanska annonsauktionsjätten Rubicon som varje månad hanterar 90 miljarder transaktioner per dag och som använder verktygen för att samla in gigantiska flöden av information om genomförda affärer som används för att leverera prisinformation närmast i realtid.

– Genom att köra snabba kluster som bygger på Hadoop kan Rubicon agera som marknadsmakare vars information är helt avgörande för prisbildningen på marknaden, säger han.

Trots att investeringarna är tekniknära så sker besluten att investera ofta i samklang mellan it-chefer och ekonomi-, marknads- eller affärsområdeschefer.

– Ofta är investeringarna väldigt drivna av specifika behov, exempelvis att minska antalet bedrägerier hos finansföretag eller att ha snabbt uppdaterad väderinformation, som i fallet med försäkringsbolaget Climate Corpotation.

MapR har idag sina främsta kunder inom högteknologi, samt Google och Amazon som använder MapR:s distribution för att leverera Hadoop som tjänst, vilket är unikt för MapR.

– Vi ser även en stark ökning hos företag som samlar in stora mängder data och som både behöver säkra dem och analysera dem, exempelvis bland organisationer finans- och hälso- och sjukvårdssektorn.

På frågan om den framtida utvecklingen ser han ökande prestanda, sänkta kostnader och ökande analysbehov hos användarna som pådrivande.

– Ett av de stora och mest snabbväxande områdena är avgränsade områden där man kan se konkreta fördelar, exempelvis säkerhet och biometriska analyser. Där kommer Big data att användas för att hantera och analysera stora mängder av biometriska data.

Han nämner bland annat den gigantiska databasen Aadhar, världens största biometriska databas, som vid årsskiftet hade data om 576 miljoner användare, alltså mer än halva Indiens befolkning.

– Databasen löser ett gigantiskt problem med identifikation i Indien, med hjälp av tolv biometriska markörer, tio fingeravtryck och två ögonskanningar, för att exempelvis säkerställa olika åtaganden exempelvis betalningar. Visst har det funnits integritetsfrågor kring projektet, men databasen löser många problem som är relaterade till många indiers ekonomiska överlevnad, säger MC Srivas.

Missa inte våra tidigare helgintervjuer:
Gunnar Hökmark: ”Sälj tv-frekvenserna till mobiloperatörerna"
Ekonomen som hamnade mitt i smeten på Microsoft.
Daniel Akenine: "Medeltidsnivå på säkerhetstänket"

Fakta

* MapR utvecklar och säljer Apache Hadoop-baserad mjukvara och Nosql-baserad databaser. Företaget har huvudkontor i San Jose, USA.

* Map R räknas som en av de riktigt stora aktörerna inom Hadoop- och Nosql-baserade ramverk, ihop med bland andra Mark Logic, Cloudera, 10 Gen och Hortonworks.

* Företaget grundades 2009 och har bakom sig nästan 60 miljoner dollar, motsvarande cirka 385 miljoner kronor i riskkapital.

* Plattformen gör det möjligt att förena Hadoop-ramverk med Nosql-databaser, samt med relationsdatabaser och strömmande data till en enhetlig miljö för hantering av big data.