Men enskilda allianspolitiker som eu-parlamentariken Gunnar Hökmark (M) har gått mot strömmen och offentligt krävt att 700-bandet snabbt öppnas för mobiloperatörerna och att Teracoms frekvenser bör säljas på auktion. Härom veckan gick även Kristdemokraterna ut krävde ett snabbt överlämnande av frekvenserna till mobiloperatörerna.

Computer Sweden träffar Tercomchefen Åsa Sundberg på företagets huvudkontor där hon precis som alla andra går och väntar på regeringsbeslutet.

Är det en nervös väntan?
– Det är ju svårt att planera framåt i dagsläget. Och det är lite besvärligt, säger hon.

Vad blir konsekvensen om regeringen beslutar att auktionera ut licenserna direkt när Teracoms frekvenstillstånd går ut nästa år?
– Jag har väldigt svårt att tro att det blir ett sådant beslut. Jag tror inte att man auktionerar ut frekvenserna innan man har en lösning klar för de 1,7 miljoner hushåll som idag använder marknätet för tv. Det känns jättekonstigt att ens spekulera i det.

Men även du tycker att mobiloperatörerna ska släppas in på 700 MHz-frekvenserna, är det trenden att mobil data ökar och marksänd tv minskar som är förklaringen?
– Visst vill vi släppa 700-bandet till mobiloperatörerna. Tittar man på konsumtionsmönstren för tv så ser man att tittandet ökar och att streamandet i mobilnäten står för en stor del av ökningen, men marksänd tv kommer att fortsätta att dominera.

Du talar om hur tv via marknätet ska se ut om sju år. Men med tanke den snabba ökningen för streamad tv bara under det senaste året, kan man överhuvudtaget veta om det finnas kvar något behov av marksänd tv så långt fram i tiden?
– I princip alla bedömare som tittat på det här ser en ökning för streamad tv. Men alla ser också en fortsatt stor andel broadcastad tv. Det är i princip ingen som säger något annat än att den andelen kommer att vara stor år även 2020.

Så dagens broadcast-tv har en plats i tv-landskapet även 2020?
– Ja. Och ska vi kunna erbjuda både bra tv- och mobilkommunikation överallt i landet, så kräver det att vi broadcastar en så stor andel av trafiken i näten som möjligt. Annars kommer man inte hinna med att bygga ut kapaciteten. Det blir för dyrt och svårt helt enkelt.

Streaminganvändningen kommer att fortsätta öka i mobilnäten, spår Åsa Sundberg, som anser att marknätet kommer att behövas för att avlasta mobilnäten.

– Ju mer live-tv vi broadcastar desto bättre för mobilnäten. Med ny modern teknik kan vi utnyttja frekvenserna ännu bättre, säger hon.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Enligt Teracom använder en miljon hushåll marknätet för att titta på tv i sin primära första-tv. Ytterligare runt 750 000 tittar på tv via marknätet ibland, exempel i sommarstugan.