Norska Telecomputing, som tillhandahåller tjänster inom outsourcing av it-drift för drygt 800 skandinaviska kunder, ligger i slutfasen med en migrering från VMware till Microsofts virutaliseringsplattform Hyper-V.

Skälet till plattformsbytet är den ändring av prissättning som VMware genomförde 2012 där man i stället för att ta betalt per fysisk processor tillämpar en modell som bygger på hur mycket virtuellt arbetsminne kunderna har kopplat till systemet. Efter mycket kritik ändrade VMware betalningsmodellen för de flesta kundgrupper men fortfarande tillämpas den för vissa kundkategorier, något som drabbar Telecomputing som månadsfakturerar sina kunder.

– Vi insåg då att det helt enkelt blir för dyrt för oss att kunna konkurrera i vårt marknadssegment där vi skulle tvinga kunderna att stå för de ökade kostnaderna som kommer när vi kontinuerligt tillför mer arbetsminne, säger Telecomputings teknikchef Kjell Tore Espeseth.

Han uppger att bytet från VMware ESX till Hyper-V innebär att man kunnat sänka sina kostnader med 50 procent.

Det nya samarbetet med Microsoft innebär även att man blivit Microsoft Cloud OS Network partner. Telecomputings vd Johan Wernberg säger att detta innebär en breddning av företagets utbud.

– I och med att vi är Cloud OS partner så har vi alla Microsofts molntjänster i vårt utbud. Just nu har vi även ett antal projekt igång för att integrera våra moln- och funktionstjänster fullt ut med Microsofts tjänster. Vårt mål är att vi ska kunna flytta tjänster transparant mellan Microsofts moln och våra egna molntjänster.

Johan Wernberg säger att man nu fått tillgång till mycket av den teknik som Microsoft själva utvecklat och att man använder teknik från Azure i Telecomputing egna tjänster, till exempel Azure Pack.

– Vi kommer att ha andra lösningar kvar parallellt men Microsofts plattform är vårt huvudspår och det strategiska valet.

Fakta

I Telecomputings utbud ingår 2 400 hostade program som finns i datahallar med 3 500 servrar varav 70 procent virtualiserats sedan företaget blev partner med VMware 2006.

Telecomputing-koncernen har 800 anställda på 7 orter i 3 länder och 800 driftskunder i Norden.

Telecomputing förvärvade svenska konsultbolaget Kentor 2007. Kentor har idag 270 anställda.