Big data börjar få vind i seglen i Sverige. På allvar. Bilden av 2013 inom big data var splittrad. Kurvorna pekade uppåt. Såväl analytiker som leverantörer pratade om en blixtsnabb tillväxt och om att många kunder började satsa.

Men de flesta användare smög in bakvägen, med gratisverktyg och i experimentella projekt. Ungefär som att köra en bil med bara ratt, kaross och motor. Det rullar, men inte mycket mer.

Minst två undersökningar från i fjol, från Oracle och Interxion, visade att nordiska användare inte hängde med amerikanarna. Men i år väntar ett storskaligt genombrott. Företag som är bra på att analysera läget och kan se både historiska och framtidsrelaterade trender kan förbättra allt från produktutveckling till kunderbjudanden.

Färska siffror från analysföretaget IDC spår en global ökning för big data med 27 procent per år, till 32,4 miljarder dollar, motsvarande drygt 210 miljarder kronor, fram till 2017. Big data ökar sex gånger snabbare än it-marknaden i övrigt.

År 2014 blir sannolikt även genombrottsåret för big data som affärsdrivande teknik i svenska företag. Endast 16 procent av företagen som satsar på big data gör endast det i experimentform. För de flesta andra, 53 procent av företagen, är big data högprioriterat och går antingen ut på att förbättra beslutsfattandet eller möjliggöra snabbare beslut genom exempelvis automatation av beslutsprocesser.

Företagen börjar driva big data i större projekt, med ökade krav på affärsnytta.
De övergår från gratisverktyg till betalvarianter, som vid sidan om fil- och datahantering innehåller administration, användargränssnitt, branschmallar och trimningsfunktioner som ökar prestandan.

Nästan hälften, 44 procent, av företagen har enligt IDC redan infört eller är på väg att installera big data. Konsumentrelaterade branscher ligger i frontlinjen. I detaljhandeln satsar företag satsar, exempelvis Coop och ICA. Spel- och andra branscher med krav på snabba reaktionstider avseende kundbeteenden är ett annat exempel. Även tillverkningsjättar som SKF använder big data för att få kundernas stora industriella kullager att rulla bättre och effektivare.

Allt är dock inte guld och gröna skogar. Analyser av big data kräver att vissa förutsättningar är uppfyllda. I grunden krävs en arkitektur som det går att köra ett ramverk för big data ovanpå. Via dessa kan företaget samla in loggar, webbesök, inköpsbeteenden och annat men även analysera data från sensorer eller och stora textmängder.

Med dessa på plats går det att mycket snabbt och automatiskt skicka ut frågor (queries) via parallella sökningar över stora mängder ostrukturerade data i behållare och ramverk, exempelvis Hadoop-baserade distributioner från leverantörer som MapR eller Caldera.

Samtidigt så kräver big data helt nya kompetenser. För att genomföra analyser som ger resultat behövs en kombination av it-folk, statistiker och affärsutvecklare med specialkunskaper som kan identifiera värdebringande samband i de data som analyseras, exempelvis affärsutvecklare.

Vidare så har företagen ett juridiskt och etiskt och kundrelaterat integritetsproblem att förhålla sig till när det gäller big data om exempelvis kunder, medborgare och andra som kan vara känsliga ur integritetssynpunkt. Stora delar av sakernas internet handlar om sensorer och apparater som skickar information mellan varandra som kan hamna i gråzonen. Är det en privat mobil kan sådan överföring och insamling vara integritetskänslig, men handlar det om industrisystem så inkräktar det inte på den privata integriteten.

Det är också helt okej att betrakta big data som ett stort och mycket allvarligt hot. Globalt rör sig företagen mot en allt mer global och snabbrörlig marknad. Företag i andra länder blir allt bättre på att utveckla nya känselspröt för att blixtsnabbt få koll på trender, beteenden och nya produktinnovationer. Om någon devis är på väg att dö, så är det att alla affärer är lokala.

Det viktiga är inte att satsa, utan att förhålla sig till trenden big data: vad betyder det här för vårt företag, våra partner, leverantörer och kunder? Vad betyder det för kundernas kunder? Varje ytterligare informationsbit som kan läggas till existerande kundmönster ger en skapare bild som har ett extremt högt marginellt mervärde.

Inte minst så innebär big data-boomen att information i sig i allt högre utsträckning blir en handelsvara, som utgör kärnerbjudandet i många produkter och tjänster. Och det gäller oavsett om ambitionen är att identifiera, mäta och infria klimatmål, att undersöka vilka samhällsreformer som efterfrågas av medborgarna eller om målet är att komma tillrätta med internetrelaterad brottslighet.