Redan på väg in:

Byod: Bring your own device-trenden finns även i skolan. Den tillåter elever att använda teknik som de är välbekanta med och skolan slipper ägna sig åt support.

Molnet: Resurserna i molnet är ofta gratis och enkla att använda och det går lättare att komma åt lagring, verktyg, medier och undervisningsmaterial.

Omvänt klassrum: Läraren ger webb-baserade genomgångar som läxa och ägnar i stället tiden i klassrummet till fördjupning. Det ger eleverna större möjlighet att stöda sin egen inlärning. Lärandet blir mer aktivt och klassrumstiden kan ägnas åt annat än genomgångar.

Sociala medier: Gör det lättare för gruppen att kontakta varandra och skapa egna lärnätverk. Videoplattformar gör det möjligt för lärare att dela instruktioner som eleverna kan se var som helst.

Om 2–3 år kommer:

Spel och spelifiering: Simuleringar och rollspel låter eleverna försöka hitta kreativa lösningar i svåra situationer. Det gör att eleverna kan greppa även komplexa ämnen.

Mobilt lärande: Ett alternativ till elevdatorer som är mer ekonomiskt och flexibelt. Appar med sociala funktioner gör att eleverna kan dela sina frågor och slutsatser med varandra. De kan också använda sig av de verktyg som finns i mobilen, som kamera och mikrofon vilket är särskilt bra när de arbetar utanför klassrummet.

Onlinelärande: Ny pedagogik framhåller det individuella lärandet och det gör att onlinelärande hamnar i fokus. I lärmiljöer på nätet kan flera undervisningstekniker blandas.

Öppet innehåll: Öppet material som kan delas med andra minskar lärarnas arbetsbörda eftersom allt inte behöver skapas från grunden. Det som krävs är förmåga att hitta, utvärdera och lägga in ny information som andra kan använda.

Om 4–5 år kommer:

Learning analytics: Genom bättre analysverktyg kan elever som har problem snabbare identifieras och få stöd som skräddarsys efter behoven.

Naturlig interaktion, NUI: Genom att mjukvaran styrs av gester, tal och minspel kan den känna av när en elev blir frustrerad och har det svårt med en uppgift. Det ökar också möjligheterna för elever med funktionsnedsättningar.

Maskinöversättning i realtid: Mjukvara som använder maskinöversättning kan upptäcka mönster i det eleverna skriver eller säger och därmed ge dem bättre stöd.

Kroppsnära teknik: Exempelvis kan Google Glass ge information om det som finns i omgivningen medan man rör sig runt. Bärbara kameror som Narrative som tar bilder varje halvminut kan göra det enklare att dokumentera ett experiment eller traditionella observationer.


Källa: Technology Outlook for Norwegian Schools 2013-2018, NMC Horizon.