Den stora pappersgrossisten Papyrus stoppar utvecklingen av en ny e-handelsplattform och säger upp kontraktet med Accenture, som skulle stå för leveransen.

Enligt intern information som Computer Sweden tagit del av har Papyrus upptäckt ”allvarliga problem med den kod och de lösningar som skapats”. Problemen orsakar ”mycket betydande förseningar” och därför stoppas utvecklingen av e-handelsplattformen, E-Business 4.0. I stället ska den nuvarande plattformen E-Business 3.0 användas även i fortsättningen.

Papyrus och Accenture ska ha försökt att hitta en lösning för att fortsätta projektet, men misslyckats. Papyrus ska nu undersöka om det över huvud taget går att använda några av de lösningar som skapats i projektet och sedan kräva kompensation från Accenture.

Den nya e-handelslösningen skulle baseras på Hybris plattform. Det är SAPs lösning för e-handel, efter att SAP köpt företaget Hybris förra året.

Papyrus avböjer att kommentera uppgifterna.

Det är inte första gången Accenture är inblandat i ett misslyckat it-projekt. De senaste åren har Computer Sweden avslöjat en lång rad praktfiaskon som alla har det gemensamt att Accenturekonsulter varit inblandade. Här är några exempel:

Nordea
Fem miljarder i sjön

I oktober rapporterade Computer Sweden om ett flerårigt projekt, Nordea Transformation Programme, som misslyckats efter ha kostat minst fem miljarder kronor. Projektet syftade till att skapa en gemensam it-lösning för Nordeakoncernen, men lyckades inte ens skapa ett gemensamt kundregister för Sverige, Danmark, Norge och Finland. Accenture bidrog med konsulter till projektet.

Polisen
Accenture utvecklar skandalsystem

Polisens rapporteringssystem Pust som utvecklas tillsammans med Accenture på Oracles Siebelplattform har kritiserats under lång tid. I augusti skrev Computer Sweden om att Pust skulle designas om redan innan det var klart. I oktober skrevs det i en rapport från EY, tidigare Ernst och Young, att systemet inte är lämpligt för Polisen.

SEB
Misslyckad internetbank

I maj 2012 skrev Computer Sweden om en misslyckad satsning på en ny internetbank på SEB. Det var en del i projektet One IT Roadmap. När krutröken lagt sig ledde projektet till en nedskrivning på 753 miljoner kronor. Accenture var en av leverantörna av konsulttjänster till projektet. Enligt SEB:s årsrapport för 2012 berodde nedskrivningen på ”icke använda delar av utvecklingen av ny it-infrastruktur”.

Försäkringskassan
Accenture betalar tillbaka pengar

Redan i september 2008 avslöjade Computer Sweden hur Försäkringskassan och Accenture har grava problem med att utveckla ett tandvårdssystem på SAP. Bland de som klagade märktes inte minst Statskontoret som underkände den ekonomiska redovisningen, gällande arvoden till Accenture.

I december 2012 rapporterades det att Försäkringskassan betalat 400 miljoner kronor till Accenture under drygt tre år, förutom för it-konsulter även för managementkonsulter.

Riksrevisionen riktade skarp kritik mot myndighetens sätt att upphandla konsulttjänster. Nästa år gick Accenture med på att betala tillbaka 10 miljoner kronor.

Mer i Accenturegranskningen:
”Vi flyger inte in specialister för att imponera.”
Konsulter med helt egna metoder.
Konsultbranschens frimurare.

Fakta

Papyrus omsatte 15,2 miljarder kronor under 2012. Företaget har sitt huvudkontor i Mölndal och verkar i 22 länder i Europa och har cirka 2 300 anställda och 75 000 kunder.

Har du ett nyhetstips att lämna?
- "Därför lanserar vi krypterad tipstjänst"