Accenture har lämnat en ytterligare kommentar, se nedan.

Accenture använder inte seniorkonsulter i införsäljningsfasen för att sedan bemanna projekten med mindre erfarna konsulter, hävdar Sverigechefen Carl-Peter Thorwid.

– Vi flyger inte in specialister för att imponera på kunderna, däremot för att de kan bidra med viktig kompetens.

Han tycker inte heller att Accenture saknar konkurrens för stora och komplexa projekt:

– Det finns både globala jättar och starka lokala aktörer som konkurrenter, säger han.

Som exempel nämner han IBM och Capgemini.

När vi kommer till beskrivningen av lojaliteten hos före detta anställda blir diskussionen mer mångtydig.

– Vi vill ha en viss personalomsättning för att ge bra karriärmöjligheter till våra anställda. Vi säger inte upp någon, utan vi hjälps åt att hitta nya jobb åt dem som vill gå vidare med annat. Eftersom alla är duktiga får de ofta bra jobb. Det händer att de blir cio:er.

Han hävdar att före detta anställda inte köper tjänster av Accenture.

– Det kan ofta vara tvärtom, att man undviker att gynna sin före detta arbetsgivare.

Vad gäller misslyckade projekt med inblandning från Accenturekonsulter säger Carl-Peter Thorwid att Accenture varit inblandat i varierande grad, men avböjer att diskutera detaljerat om de olika projekten.

Uppdaterat: 14 februari 14:01

"Vi anser att påståendet "ett företag står i centrum för en rad misslyckade IT-projekt" är felaktigt och direkt vilseledande. Accenture har spelat en relativt liten roll i några av dessa projekt och i de flesta arbetat tillsammans med ett antal andra företag. Stora IT-projekt är komplexa till sin natur och ibland stöter de på utmaningar. Accenture arbetar nära sina kunder och när så behövs görs de förändringar och justeringar som krävs. Vi arbetar med 80% av de största företagen i Sverige och 90% av dessa har varit kunder i mer än 8 år. Bara i Sverige har vi under det senaste året framgångsrikt genomfört mer än hundrafemtio projekt och tusentals världen över.”

Mer i Accenturegranskningen:
Ännu ett fiasko för Accenture.
Konsulter med helt egna metoder.
Konsultbranschens frimurare.