Våra källor beskriver Accenture som en elitistisk organisation som skapar långsiktiga relationer med anställda – långt efter att personerna i slutat på bolaget. En del pratar till och med om ”sektvarning”.

Många som slutat blir cio:er som beställer konsulttjänster från sina före detta kollegor, trots att en del till och med fick sparken från Accenture en gång i tiden. Det skapar informella band som jag är övertygad om ibland skymmer sikten hos beställarna i stora upphandlingar.

Man ska komma ihåg att fallhöjden i många av Accentures stora projekt är väldigt hög. Accenture med sina 280 000 anställda världen över är gänget man ringer när stora projekt ska sjösättas. På alla misslyckade projekt går det mångdubbelt fler lyckade projekt. Men katastrofprojekten är i dag många och har kostat både skattebetalare och aktieägare miljarder kronor, samtidigt som Accenture fortsätter att ro hem stora affärer.

Ett genomgående tema i de floppar som vi har avslöjat under de senaste åren är svaga beställare och starka konsulter. Accentures konsulter jobbar strikt efter egna processmodeller som kombinerat med svaga beställare gör att verklighet och processmodeller inte riktigt stämmer överens. Det finns helt enkelt ingen som drämmer näven i bordet och säger stopp.

När projekten är så stora, här pratar vi projekt som omsätter som ett medelstort svenskt företag, tar det lång tid innan fotfolkets varningar når kaptenen på skutan som vid det här laget är så pass vattenfylld att den inte kan göra annat än kantra ner i it-haveriernas fördömda hav.

Mer i Accenturegranskningen:
Ännu ett fiasko för Accenture.
”Vi flyger inte in specialister för att imponera”
Konsulter med helt egna metoder.