Varför ska vi egentligen bli bättre på att använda it i skolan? Jo, för att undervisningen blir roligare, pedagogiken bättre och resultaten höjs. För det handlar inte om att varje elev ska ha en surfplatta eller om att lärarna ska använda mejl för att kalla till föräldramöten.

Vi ska använda it i undervisningen för att våra barn på ett effektivt och stimulerande sätt ska lära sig så mycket som möjligt under sina tolv år i grund- och gymnasieskola. Det syftet måste bli tydligare. Därför inleder Computer Sweden i dag artikelserien Skolglappet.

Jag hör inte till dem som tror att skolan behöver fler lärare. Socialdemokraterna ägnar sig här åt samma simpla röstfiske som Alliansen gjorde när de hävdade att Sverige behövde fler poliser. Det vi vet är att vi i dag har en poliskår med 2 500 extra löner att betala ut utan att fler brott klaras upp. Jag tror det skulle bli samma resultat i skolan.

Vad skolan behöver är i stället digitala resurser, kompetensutbildning, högre löner och högre status för läraryrket.

Tyvärr är situationen inte så i dag. Det har länge debatterats om det låga intresset för lärarutbildningen, vilket medför låga antagningskrav och låg konkurrens om lärarjobben. Utöver det verkar det som att lärarstudenter har sämre förmåga att använda it-baserade och moderna hjälpmedel än de flesta andra svenskar. Enkla och effektiva tjänster som att dela dokument i Google Docs, twittra eller vara aktiv i informationsspridningen på Wikipedia är tyvärr inte självklart för många lärarstudenter. Hur ska det då kunna användas i undervisningen?

Det finns många engagerade pedagoger i skolan som använder it på ett smart sätt, men de är för få och premieras inte. Belöna därför bra pedagoger som använder it med tjockare lönekuvert. Högre löner skapar status och höjda antagningskrav på lärarutbildningarna. Lägg därtill relevant utbildning och fortbildning med it-baserade läromedel så inser vi snabbt att kalaset kommer att kosta. Den investeringen är ingenting i jämförelse med vad det kostar att bara ösa på med lärare med för låg kompetens som saknar förmåga att jobba på nya pedagogiska sätt.

Man vinner inga slag för att man har flest soldater på fältet, man vinner för att soldaterna är motiverade, välutbildade och har bra utrustning. Det hoppas jag att majoren Jan Björklund och hans socialdemokratiska motståndare tänker på.

Dessutom ...

... ser jag fram emot vad som händer på Microsoft. Med ny vd, massa miljarder i kassan och ett nytt sätt att organisera sig och sälja till kunderna känns Redmondbolaget återigen riktigt intressant.