– Information från de som vet mer än vi är grunden för all god journalistik. Särskilt gäller det tyngre avslöjanden och granskningar, där är vi som journalister ofta helt beroende av läsarnas tips.

– Computer Sweden har en lång tradition av avslöjanden, men vi har också länge förlitat oss på de klassiska kontaktvägarna - brev, telefon och e-post. Det räcker inte. Tipsare måste känna att de kan lämna information på ett säkert och anonymt sätt. Så därför har vi skapat den nya tipsfunktionen.

Har kraven höjts?

– Vi journalister har alltid haft kravet att skydda våra källors identiteter om de önskar det, det är inskrivet i grundlagen. Och det kravet gäller förstås även om man mejlar, hur osäkert det än är. Syftet med den nya funktionen är att skapa en ännu större trygghet för den som vill tipsa anonymt och dessutom vara säker på att informationen inte kommer i orätta händer på vägen till oss.

– Jag tror att den som vill tipsa en tidning förväntar sig en sådan här funktion i dag. Att ha någon form av krypterad "leaks"-tjänst är snart standard i mediebranschen.

Så hur fungerar det här?

– Den som vill lämna ett tips till oss kan antingen gå in på sidan med en vanlig webbläsare, skriva in information och bifoga eventuella filer, och sedan skicka informationen krypterat med SSL till en särskild server hos oss, som bara ett fåtal personer har tillgång till. Inga loggar sparas, så vi ser inte varifrån tipset kommer.

– För den tipsare som vill använda både hängslen och livrem finns sidan också i Tor-nätverket, på en så kallad onion-adress. Genom att besöka onion-sidan med exempelvis Tor Browser, får tipsaren flera lager av anonymitetsskydd.

Hur säkert är det?

– Inga lösningar är 100 procent säkra, det har det senaste halvårets avslöjanden visat. Men vi anser att vår funktion är tillräcklig för att skapa trygghet och säkerställa att den som vill vara anonym kan förvissa sig om att vara det.

– Sedan är det förstås viktigt att den som vill dela med sig av känsligt material vidtar åtgärder även på egen hand. Som att inte använda jobbdatorn, utan till exempel gå till ett internetkafé eller ett bibliotek för att lämna sitt tips.

Computer Swedens tipssida besöks med en vanlig webbläsare på https://tipsa.idg.se eller via Tor på http://5t7cnczlb6o3jmsu.onion/