Appmakare inom EU står för 40 procent av globala appintäkter, och EU-kunder står för 30 procent av de globala app-köpen. Det enligt siffror från Gigaom Research, som arbetar på uppdrag för EU-kommissionen.

Enligt Gigaoms siffror var intäkterna för europeiska appmakare under 2013 17,5 miljarder euro, cirka 162 miljarder kronor. Den intäktssiffran spås växa till 63 miljarder euro 2018, drygt 580 miljarder kronor. En stor del av de pengarna får apputvecklare in genom konsultuppdrag åt företag som kommer från andra sektorer.

Siffrorna visar också att det fanns ungefär 1 miljon apputvecklare i EU 2013, men 2018 kommer det röra sig om knappt 3 miljoner. Om även kringpersonal, som marknadsförare räknas in, rör det sig om totalt 1,8 miljoner vars försörjning kommer från appförsäljning och 4,8 miljoner 2018.

”Stora delar av branschen präglas av en guldrusch-känsla. Ett relativt litet antal företag har lärt sig hur de ska få en fungerande ekonomi, och dominerar intäkter från appbutiker”, kommenterar Gigaom i ett blogginlägg.

Företag från Norden pekas ut som särskilt framgångsrika.

Men det finns fortfarande utmaningar kvar, enligt rapporten. Framför allt rör det sig om problem när det gäller affärerna, snarare än teknik enligt rapporten. Ett problem som pekas ut är bland annat att försäljningen av appar till konsumenter behöver handla om annat än spel och att det finns en risk branschen saknar en stabil grund att stå på.