Det krävs inget godkännande från den som lagt ut material på nätet för få att länka det materialet vidare och visa det på andra sajter. EU-domstolen har tagit ställning i frågan efter att Svea Hovrätt bett om råd i ett mål mellan fyra journalister på Göteborgsposten och mediedatabasföretaget Retriever. De fyra journalisterna har krävt ersättning av Retriever efter det att företaget länkat till deras texter på GPs webbplats. 2010 fick Retriever rätt i tingsrätten som ansåg att det var nog att det framgick att texten var länkad från en annan sida.

Nu går alltså EU-domstolen på samma linje. Enligt domstolen handlar det om ifall Retrievers länkar är ett tillgängliggörande av det upphovsrättsskyddade materialet eller inte. Enligt domstolen är det inte det eftersom materialet finns tillgängligt på den ursprungliga sajten för samma publik. Hade materialet däremot legat bakom en betalvägg hade länken kunnat anses vara ett upphovsrättsbrott.

– Det här är den mest rimliga utgången man kan tänka sig, säger Daniel Westman, som är expert på it-juridik och upphovsrättsfrågor på Stockholms universitet

Han anser att EU-domstolen nu klargjort de mest uppenbara frågorna om hur man får länka till upphovsrättsskyddat material. Men domstolen har ytterligare två mål i kö där det ena handlar om länkning till en låst tv-ström och den andra om ett fall där ett videoklipp från en webbsida bäddats in på en annan.

– I det här fallet är de inte inne på de detaljerna, men in den stora principfrågan har de bringat klarhet, säger Daniel Westman.

Nu är det upp till Svea Hovrätt att döma i fallet och tolka beslutet från EU-domstolen.