Sedan Transportstyrelsens start för drygt fyra år sedan har it-driften hanterats av Trafikverket genom en myndighetssamverkan. Men nu väljer Transportstyrelsen en ny väg och förnyar inte avtalet som löper ut vid årsskiftet 2015-2016.

– Vi har gjort ett ganska omfattande arbete med att ta fram en sourcingstrategi där vi beslutat att konkurrensutsätta avtalet, säger Daniel Karlsson, it-direktör på Transportstyrelsen.

– I första hand handlar det om kostnaderna. Vi vill dra nytta av marknaden och gå över till att köpa drift som en tjänst i stället för att själva äga datahallar.

En fördel med det är, enligt Daniel Karlsson, att leveransen blir mer flexibel och skalbar.

– Ibland när vi utvecklar stora lösningar – exempelvis runt vägtullar – har vi behov av stora utvecklingsmiljöer som sedan inte behövs när lösningen är i produktion. Då kan vi skala ner driften igen.

Värdet på upphandlingen vill han inte gå in på.

– Nej, men det är en omfattande driftleverans som omfattar ungefär 1 500 servrar. Vad det landar i är svårt att sia om i kronor och ören.

Planen är att få fram ett upphandlingsunderlag så att upphandlingen kan dra igång under hösten.

– Vid halvårsskiftet nästa år räknar vi med att ha en ny leverantör som vi kan börja flytta över driften till.

Innan dess finns också en hel del tekniska frågor att lösa.

– Vi har omfattande integrationer med Trafikverket och andra myndigheter. Framför allt handlar det om att få till gränssnitten runtom och definiera hur de ska hanteras.

Enheten som sköter it-driften åt Transportstyrelsen i dag finns i Örebro och har 90 medarbetare, 55 anställda och 35 konsulter. Hur det ser ut för dem framöver är oklart.

– Vi fick veta det här i går, säger Dan Andersson som är enhetschef för Transportsstyrelsens leveransenhet på Trafikverket.

– Visst finns det en oro bland dem som arbetar här. Men vi vet inte riktigt vad det innebär ännu men det är tekniskt komplicerat att lägga över driften till någon annan. Det finns tekniska beroenden, processer och kompetensfrågor som vi ska gå igenom med Transportstyrelsen nu under våren, säger han.

Hur det ser ut med eventuella möjligheter att gå över till en ny arbetsgivare för de anställda är också oklart.

– Det här är en inhouselösning även om vi finns på Trafikverket. Det är ett samarbete mellan två myndigheter och därmed offentlig verksamhet. Det i sin tur innebär också att vi inte kan delta i upphandlingen.