– Responsiv design, att en sajt ska fungera på flera olika bildskärmar och enheter är idag en självklarhet i ett webbprojekt. Vi har inga projekt där det inte ingår, säger Mattias Malmer, affärsutvecklare på konsultföretaget Valtech i Stockholm.

För ett år sedan såg det annorlunda ut. När Computer Sweden då träffade Valtech var Sara Ingmar, konsult på företaget, precis i slutfasen med sitt exjobb på masterprogrammet i datavetenskap på Uppsala universitet. Det gick ut på att testa möjligheterna med den nya tekniken. När vi träffar Valtech idag har responsiv design blivit normen för webbutveckling, även om det fortfarande handlar om tämligen nya färdigheter.

– Målet är att skapa en grunddesign som fungerar på olika enheter. Även om anpassningar görs för att få en optimal upplevelse på olika enheter bör inte designen förändras väsentligt, säger Sara Ingmar.

Ett problem i sammanhanget är att antalet olika enheter, med olika egenskaper, ökar kontinuerligt.

– Tidigare kanske man nöjde sig med tre olika varianter inom en design och tydliga byten mellan dem. Nu handlar det mer om att gradvis anpassa designen för att få en bra användarupplevelse oavsett skärmstorlek, säger Mattias Malmer.

För att demonstrera ändrar han storleken för webbläsaren på sin bärbara dator när en responsiv webbsida visas. I takt med att webbläsaren blir mindre visas sex olika varianter av grunddesignen för sidan, var och en anpassad för en viss storlek på bildskärmen. En ny variant betyder i det här fallet att element på webbsidan flyttas eller förändras för att passa in.

Enkelt uttryckt handlar det mer om en gradvis förändring av utseendet för olika typer av enheter, än om ett antal distinkta utseenden för olika enheter. Förändringen i synsättet har, tillsammans med en allmänt mer mogen inställning till responsiv design, gjort att utveckling av användargränssnitt för webbapplikationer allt mer sköts på samma sätt som utveckling av affärslogik.

Ett exempel är mer iterativa, eller agila, projekt. En typisk iteration är på två veckor, men i vissa mer komplicerade projekt kan en iteration vara upp till fyra veckor. Ett exempel på komplexa projekt är sådana som inbegriper mycket integration mellan webbapplikationer och bakomliggande system.

En iteration syftar i normalfallet till att skapa en körbar version av den applikation som utvecklas. En iteration avslutas normalt med en formell avstämning av det arbete som utförts under iterationen.

– Avstämningar sker också löpande vilket är en naturlig och viktig del i ett webbprojekt, säger Sara Ingmar.

Ökade krav på kontinuerlig kommunikation gör det naturligt att arbeta i tvärfunktionella arbetsgrupper. Traditionellt har en grafisk formgivare tagit fram en design för en webbsida som olika utvecklare sedan haft som utgångspunkt för att skapa en fungerande sida. Nu sitter en grafisk formgivare och en gränssnittsutvecklare tillsammans och testar sig fram genom att skapa fungerande kod för en sida. Arbetet blir alltså mer iterativt.

Fakta

En responsiv webbsida är utformad för att anpassa sig automatiskt till olika enheter som skrivbordsdatorer, surfplattor och mobiltelefoner. Det kan ordnas med att element på sidan flyttas, görs olika stora, byts ut mot andra element eller tas bort helt.