Totalt delar Vinnova ut 4,9 miljoner kronor till 12 olika projekt, inom utlysningen FRÖN som ska främja innovation inom offentliga verksamheter. Pengarna ska främst gå till att utveckla idéer.

”Det är spännande att se så många projektidéer som kan skapa förändringar och innovationer i offentlig verksamhet. Flest ansökningar kommer från kommuner och landsting, men det är mycket positivt att även en stor myndighet som Försäkringskassan är med och dessutom en offentligt finansierad privat vårdverksamhet”, säger Madeleine Siösteen Thiel, som är ansvarig på Vinnova i ett pressmeddelande.

Flera av idéerna har it i främsta rummet:

Personliga webbmöten inom myndighetsvärlden
Försäkringskassan, 500 000 kronor. 
Projektet ska utreda möjligheterna att skapa en myndighetsgemensam plattform för att erbjuda personliga webbmöten. Plattformen ska kunna användas av flera myndigheter, både för gemensamma kundmöten och vid överlämningar mellan olika myndigheter.

E-tjänster för hjärtsviktspatienter i egenvård möjlighetsanalys för tillvaratagande av behovsanalys,
Jönköpings läns landsting, 370 000 kronor. 
Ska låta patienter, närstående och personal tillsammans med utvecklingsledare och forskare arbeta fram en behovsbild kring vilket stöd, till exempelvis e-tjänster och nya samverkansformer, som behöver utvecklas för att skapa förutsättningar för väl fungerande egenvård.

Tjänstelabb offentlig sektor
Region Värmland kommunförbund, 275 000 kronor.
Ska utreda förutsättningar för att skapa ett tjänstelabb i form av en it-baserad plattform för att matcha behov och lösningar hos kommuner för offentliga tjänster.

Digitaliserade leantavlor
Capio S:t Görans Sjukhus, 254 000 kronor.
Genom digitaliserade leantavlor skapas förutsättningar för att stödja förbättringsarbetet inom kvalitet och patientsäkerhetsområdet i en matrisorganisation.

Digital agenda för samspel, användning av IKT och dess innovationspotential
Västerås kommun, 598 000 kronor.
Ska planera för en digital arena som kan främja användning av informations- och kommunikationsteknik samt dess innovationspotential i lärande och undervisning.

Innovationsutbildning och testlabb för medarbetardriven innovation 
Höörs kommun, 480 000 kronor. 
Ska undersöka hur man skapar förutsättningar för en utbildningsinsats i innovation för medarbetare och struktur och arbetssätt för ett testlabb där medarbetarna kan utveckla, testa och utvärdera sina idéer för en bättre äldreomsorg.

Utmaning.se
Göteborg & Co. Träffpunkt AB, 550 000 kronor.
Förstudie som ska undersöka hur en gemensam IT-baserad plattform kan förbättra matchningen av problemlösningar mot olika kvalitetsbrister. Ska utmynna i en i programansökan för att demonstrera plattformen tillsammans med de tio senast nominerade it- och kvalitetskommunerna.