Computer Swedens artikelserie Priskrisen tittar på hur prisutvecklingen på konsulttjänster sett ut de senaste åren, där ett tydligt tecken varit fallande priser och pressade marginaler. Också HiQ har fått se sina marginaler krympa senaste året. Enligt vd:n Lars Stugemo beror det inte på en strukturell prispress utan på en skakig marknad. Han tror på en ljus framtid för konsultbranschen.

HiQ har genom åren varit det konsultbolag som kunnat ståta med högst vinstmarginaler. Under 2013 var HiQ det enda av de noterade konsultbolagen som visade upp tvåsiffrig rörelsemarginal, men för bara ett par år sedan hade HiQ marginaler på 14–16 procent. För helåret 2013 var den på 10,6 procent.

Lars Stugemo tror inte att det är en strukturell prispress som ligger bakom. Snarare handlar det om marknadsläget och andra faktorer.

– Det är svårt att jämföra enskilda kvartal. Det handlar till exempel om hur mycket tillgänglig tid som finns under ett år. 2013 var ett sämre år än 2012 på det sättet.

Stugemo anser också att marknaden varit "halvljum" under de senaste åren.

– Det slog om 2012, då påverkades den nordiska marknaden av den europeiska lånekrisen.

– Men om du gör en jämförelse över en längre period, sedan 2003, så har inte marginalerna försämrats, de har blivit bättre. Branschen har lärt sig.

Finns det inte en strukturell prispress på konsulttjänster, snittpriserna har inte gått upp på många år?

– Det finns en prispress på resurskonsulter, men om du tittar på specialisttjänster finns ingen prispress alls.

– Jag är långsiktigt väldigt optimistisk inför framtiden. Det grundläggande behovet av it går inte att stoppa.

Digitaliseringen och internet of things-utvecklingen, att sensorer byggs in överallt och genererar data som ska samlas ihop och analyseras, ger nya möjligheter för konsulterna.

De blir en ny konkurrent till reklambyråerna när det gäller att analysera data och identifiera var företagen ska sätta in sina marknadsinsatser.

– Vi har 40-50 personer som jobbar med marknadsavdelningarna i dag.

Trots marknad och prispress ligger HiQ högst bland konsultbolagen i marginalligan och har gjort så under många år – vad är förklaringen?

– Vi har alltid satsat på att ha bra marginaler. Det var samma sak runt millennieskiftet när alla bara pratade om tillväxt, vi hade fokus på marginaler och kassaflöde då också. Det finns egentligen inga hemligheter. Det gäller att ha bra sälj och mycket projekt. Det är ju beläggningsgraden som är grunden.

Läs mer på vår specialsajt om priskrisen.

Fakta

Computer Sweden har i en artikelserie granskat prispressen i konsultbranschen. I nummer 7 -2014 beskrev vi hur konsultbolagens rörelsemarginaler krympt senaste året - bland annat som en följd av ett växande gap mellan stagnerande priser och ökade lönekostnader.

Här är konsultbolagens rörelsemarginaler under 2013:
Connecta: 3,1
Acando: 4,6
Cybercom 5,0
Tieto: 5,5
Avega: 5,8
Evry: 6,5
Addnode: 6,6
Knowit: 5,8
HiQ: 10,6

Enhet: procent