It-jättar som Google, Apple, Microsoft och Amazon har för vana att förlägga sin verksamhet till lågskatteländer. Internets okänslighet för gränser gör att de kan erbjuda sina tjänster över hela världen men skattar i länder som Irland eller Luxemburg.

Men vid årsskiftet ändrar EU momsreglerna för e-tjänster som säljs till privatpersoner via internet. Det innebär att Apple, Amazon och Microsoft som sålt sina elektroniska tjänster som appar och e-böcker från Luxemburg med enbart tre procent moms nu i stället måste betala moms i det land där köparen befinner sig.

Och det handlar om stora pengar. Luxemburg räknar med att förlora 700 miljoner euro varje år, drygt sex miljarder kronor, i momsinbetalningar med de nya reglerna. För att kompensera det tappet ökar de sin generella moms från 15 till 17 procent men behåller sin moms för e-tjänster till privatkunder oförändrad på tre procent.

För Sveriges del innebär de nya reglerna tvärtom ett tillskott i statskassan – 50 miljoner extra per år räknar finansdepartementet med.

Men det handlar inte bara om att EU vill fördela skatteintäkterna mer rättvist över medlemsländerna utan momsförändringen syftar också till att få en mer rättvis konkurrens. Företag som säljer e-tjänster via internet missgynnas inte längre av om de ligger i ett högmomsland i Sverige och konkurrensen sker på lika villkor.

Nu förbereder Sverige för att få in det nya regelverket i den svenska lagstiftningen och en promemoria från finansdepartementet har just varit ute på remiss. Näringslivets Skattedelegation pekar i sitt remissvara på att regelverket i sig är komplicerat och anser inte att det nya förslagets utformning underlättar. Det har enligt delegationen medfört ”stora svårigheter att på så begränsad tid analysera effekterna för näringslivet och att få in relevanta synpunkter från berörda medlemmar”.

Anna Sandberg Nilsson är momsexpert på Svenskt Näringsliv och en av dem som formulerat remissvaret.

– Det är väldigt få som kan tränga in i de här förslagen och det är ett problem. Det gör i sin tur att de som berörs inte kan förutse konsekvenserna av det ännu.

Hon är också orolig för hur det hela ska hanteras i praktiken. Bland annat ska alla medlemsstater bygga upp portaler där företag kan gå in och betala moms till ett annat land än det egna.

– Det är en massa frågetecken kring hur den portalen ska fungera och den måste komma på plats under hösten så att allt är klart till årsskiftet.

Från Skatteverkets sida hyser man dock gott hopp om att frågetecknen rätar ut sig innan den nya lagen kommer på plats.

– Vi utgår från att det löser sig när lagförslaget är klart och presenteras för riksdagen, säger Martin Loeb, rättslig expert på Skatteverket.

Han påpekar att en del arbete kring vad som definieras som köpare och säljare fortfarande pågår i EU men att det snart ska vara klart.

– Då blir det hela ännu tydligare. Med den nya lagen undviker vi också risken att företag dubbelbeskattas, som ju har inträffat tidigare, eftersom alla länder har samma bedömning.

Även när det gäller den webbportal där företagen ska kunna gå in och betala momsen till rätt land är han optimistisk.

– Det är ett stort gemensamt EU-projekt men vi ligger ganska bra till för att få till stånd de tekniska lösningarna, säger Martin Loeb.

Fakta

Vanligaste elektroniska tjänsterna som internetanvändare i Sverige köper
Dataprogram och appar: 23 procent
Spel: 13 procent
Video och film: 11 procent
Tidningar och artiklar: 8 procent

Källa: Finansdepartementets promemoria om de nya mervärdesskattereglerna, Fi2013/4112

Skatteverket räknar med att lagändringen kostar 27 miljoner kronor för utveckling och anpassning av it-system. Det är dock en engångskostnad första året.