I en och samma kommun kan det vara enorma skillnader mellan hur skolorna arbetar med it som ett pedagogiskt hjälpmedel. Det kan dessutom vara jätteskillnader inom en och samma skola. Det är det här glappet som vi vill belysa.

Hur angeläget är det egentligen? Är det inte viktigare med tydliga resultat i kärnämnena, ordning och reda i klassrummet och hederlig gammaldags katederdisciplin? Sverige har rasat i den internationella Pisa-mätningen, är det då inte bättre att införa samma tuffa metoder som i framgångsrika länderna i Asien?

Nej, säger de flesta forskare vi har varit i kontakt med. Att läraren styr allt strider mot modern pedagogik, som bygger på att elever lär sig att söka kunskap själva. Många anser att det är viktigt att de också utforskar hur de kan använda it i olika sammanhang.

– Som förälder skulle jag själv satsa på en skola som driver it-frågor jämfört med en som satsar på ordning och reda. Det viktiga är att hitta en skola som är intresserad av att förändra sin undervisning och ser som sin uppgift att förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle, säger it-pedagogikforskaren Eva Mårell-Olsson vid Umeå universitet.

Ett syfte med regeringens digitala agenda, som lades fram för två och ett halvt år sedan, var att lyfta Sverige. I början av 2000-talet var Sverige världsledande på att implementera it, sedan har vi sakta men säkert halkat efter. För att komma tillbaka behöver olika samhällssektorer ett lyft, och bland det viktigaste bör vara att skolan hänger med och eleverna lär sig it.

Bland kommuner och skolor är det just nu populärt med något som kallas 1:1-satsningen, att varje elev ska ha tillgång till en dator. Det stora problemet inte tillgången på datorer. Att ha som bärande idé att eleverna ska skriva rapporter i Word och googla information är inte tillräckligt.

Det centrala är hur it ska användas som ett pedagogiskt hjälpmedel. I dag drivs frågan av enskilda lärare, engagerade rektorer och ibland några kommunpolitiker. Det räcker inte för att Sverige åter ska få en skola i världsklass.