Snart ska Sveriges skolor själva kunna skatta hur långt de kommit i sin digitala mognad med hjälp av webbverktyget Lika. Lika står för ledning, infrastruktur, kompetens och användning.

– Det är de fyra områden som skattas i den modell vi tagit fram, säger Johanna Karlén som leder projektet som Sveriges Kommuner och Landsting driver.

Inom de fyra områdena finns en mängd indikatorer där rektorn skattar hur den egna skolan ligger till. När det är klart gör verktyget en sammanställning och analys över resultatet och det genereras också en handlingsplan.

– I den finns förslag över hur man kan jobba för att komma vidare och i vilken ordning olika saker bör göras.

Det blir också ett sätt att tydliggöra vad som egentligen menas med digitalisering enligt Johanna Karlén.

– Med verktyget får man en bild av läget på skolan, stöd i prioritering av insatser och förhoppningsvis diskussioner kring pedagogisk användning och skolutveckling.

Ett viktigt syfte är att bättre kunna identifiera hur det ser ut i olika skolor i en kommun.

– Det är ett sätt att sträva mot likvärdighet. Alla skolor kommer inte att jobba exakt likadant eller lika mycket med it men vad är den gemensamma minsta nivån? Vad är good enough och hur kan man hjälpas åt i arbetet?

Verktyget är ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting från i somras. I augusti ska det finnas ute skarpt och nu under våren testas det på ett antal ställen i landet – Norsjö, Skellefteå, Storuman, Umeå,Vindeln, Helsingborg, Lund, Trelleborg, Lidingö, Värmdö, Uppsala och Kungsbacka.

Läs mer om skolans digitalisering på vår specialsajt!