Med Alltid.se ska Anton Johansson, webbentreprenör som tidigare bland annat lanserat säljappen Osom och hörlursbutiken Headler, skaka om i elbranschen. Prismodellen kommer bara att vara fastpris, och bygger på antalet rum i en lägenhet och hur många som bor där. I första läget är det bara de som bor i lägenhet som kan skriva upp sig – det eftersom det är enkelt att göra uppskattningar av elförbrukning i förhand. Lanseringen sker i dag, torsdag.

– Det förbryllade mig att el som är en så viktig produkt är så krånglig att köpa. Sen började jag titta på det och ville göra något som är mycket enklare att köpa, men som också utnyttjar den digitala tekniken och som gör att man får koll på energiförbrukningen hemma, säger Anton Johansson.

Företaget Borås Elhandel (ett dotterbolag till statliga energijätten Vattenfall) är involverade och står bland annat för arbetet med själva elhandeln. Det är också med Borås Elhandel som kunden skriver avtal. Anton Johanssons främsta del har varit att arbeta fram konceptet. Unga personer, som är vana vid att använda tjänster med fastpris, är en målgrupp som Alltid särskilt tar sikte på.

– Vi nischar in oss på en målgrupp, visst, men en grupp som inte är särskilt aktiva. Den stora utmaningen är att få folk att skriva under ett elavtal, säger Anton Johansson.

Som exempel på nya tjänster där användaren får information om förbrukning och kan se egna konsumtionsmönster nämner han Tink, ekonomiappen som visar hur du spenderar dina pengar. Tanken med Alltid.se är att ta steget ännu lite längre – i de appar som ska lanseras (Android och Iphone) och i webbtjänsten ska det finnas praktisk information om hur det ska gå till att spara el. Det kan röra sig om hur mycket el som sparas på att dra ut telefonladdaren när du faktiskt inte laddar telefonen.

– Man får feedback på hur det ser ut, och allt presenteras i snygg infografik. Men vi visar faktiskt inte vad man faktiskt har, utan också hur man borde ha gjort. Vi säger till om du har ovanligt hög elkonsumtion till exempel. Men om man lyckas sänka konsumtionen kan vi också ge belöningar, säger Anton Johansson.

Att applicera fastprismodellen har krävt lite pusslande. Dels eftersom det rör sig om flera delar som ska fungera ihop (från elpoolen till elnätsleverantör) och med skiftningar i pris.

– En förutsättning för att göra det här möjligt är att vi fokuserat på lägenheter, för det är ganska lätt att förutsäga konsumtionen då. När du går in som kund hos ett elbolag räknas en preliminär förbrukning ut, så vi vet redan innan vad kunden förväntas förbruka, säger Anton Johansson.

Det är ren matte bakom – innan lanseringen och fastslagningen av priserna har de analyserat stora mängder information om hur el förbrukas.

– Vi är ganska trygga i att den här prismodellen är framtiden, säger Anton Johansson.