Enligt en inlaga till amerikanska finanspektionen SEC, som Wall Street Journal var först att rapportera om, köper Facebook meddelandetjänsten Whatsapp för närmast osannolika 19 miljarder dollar, motsvarande 123 miljarder kronor.

Största delen av betalningen är i Facebook-aktier, men Mark Zuckerberg lägger upp motsvarande 26 miljarder kronor i kontanter för att ta över den populära sms-ersättaren.

Whatsapp har i egen utsago omkring 450 miljoner användare och har pekats ut som en stor orsak till teleoperatörernas minskade intäkter för sms och mms.

Whatsapp har 55 anställda varav 32 är utvecklare. 3 av de 19 miljarder dollar som Facebook betalar är i form av optioner till Whatsapps grundare och anställda.

Mer information följer på torsdagen.