Här är ett axplock av reaktioner på dagens besked: