1 januari 2015 ska en ny polismyndighet vara på plats – men då kommer inte Pust att finnas med. I dag beslutades att det hårt sågade systemet läggs ner.

– Självklart är det ett misslyckande när man satsat på ett it-system och det inte håller måttet, säger Lars Lindahl, chef för polisens verksamhetsstöd hos Rikspolisstyrelsen.

Polisen kommer i stället att fokusera på de äldre systemen Rar och Dur Två. De delar av Pust som redan sjösatts kommer under 2014 att rullas tillbaka.

– På ett kontrollerat sätt. Det ligger många tusen ärenden i systemet och det måste vi ta hand om på ett kontrollerat sätt och se till så att ersättningssystemen fungerar, säger Lars Lindahl.

– Vi har två fungerande äldre system, Rar och Dur Två, och de kommer vi använda oss av. På sikt kommer det att krävas ett helt nytt system, men det blir något för den nya polismyndigheten och genomförandekommittén att titta på, säger Lars Lindahl.

Den stora kritiken från polisens medarbetare, att poliser haft problem att arbeta med Pust och att det lär dröja innan problemen kan åtgärdas, var det som fällde avgörandet.

– Vägen fram till att göra det bättre är för lång. Då ska man också se det i kombination med Ernst & Young är tveksam till om Siebelplattformen håller för hela ärendehanteringsprocessen, och att man bör titta på en ny lösning. Varför ska man då lägga mer kraft på detta, har man resonerat, säger Lars Lindahl.

Ytterligare en del i problemet är att polisen saknat kompetens för Oracles plattform Siebel, som Pust byggts på.

– Vi har inte haft någon egen kompetens på Siebel vilket varit del i problemet, säger Lars Lindahl.

Pust var också en mycket viktig komponent i det stora Rif-arbetet, vars mål är att digitalisera informationsflödet i det svenska rättsväsendet. Bland annat skulle Tullverket ha köpt in Pust. Så kommer nu inte att bli fallet.

– Vi kommer att ändra lite i Rar och Dur Två så att de fungerar för de andra Rif-myndigheterna, säger Lars Lindahl.

För Computer Sweden uppgav polisen under den gångna sommaren att Pust kostat 126 miljoner kronor, plus ytterligare 50 miljoner som beräknats fram till årsskiftet 2013-2014. I dag, när systemet läggs ner, uppger polisen i stället en lägre siffra: 85 miljoner.

– Själva utvecklingen av Pust är 85 miljoner. Sedan är det fler system som går på Siebel-plattformen, och det finns ytterligare kostnader som vi hade behövt ta, säger Lars Lindahl.