Oracle kommenterar nedläggningsbeskedet skriftligt i ett mejl till Computer Sweden:

"Siebel är en modern standardiserad applikationsplattform med många kunder inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är den näst största kundkategorin för Siebel, med flera myndigheter och organisationer som använder plattformen för liknande ärendehantering. Det är oerhört tråkigt att Polisen inte fått uppleva de fördelar som systemet erbjuder

Vi har varit helt transparanta om vår roll och de beslutsunderlag som vi lämnat i dialogen med Polisen.

Oracle har inte varit inblandad i implementationen av Siebel-plattformen vid RPS och har därför svårt att kommentera hur arbetet utfördes eller vad som orsakat de problem som RPS upplevt.

Vad vi vet är att standardplattformen har genomgått stora anpassningar och nu går under namnet Siebel/PUST.

Det finns ingenting i de externa rapporter som publicerats som pekar på problem med Oracles teknologi.

Vi har sedan problemen upptäcktes erbjudit vår hjälp i olika omgångar, bland annat gjorde vi en rapport i somras om hur RPS skulle kunna förbättra användarupplevelsen.

Vi tror fortfarande att Siebel-plattformen kan ge ett stort värde för RPS och samhället om problemen med användarupplevelsen löses. Vi tycker att det är väldigt tråkigt att man nu upphör med utvecklingen av systemet."