Lydia Folke som är rektor på IT-Gymnasiet i Västerås ser strukturella problem som en viktig orsak till att it i skolan inte tagit riktig fart.

– Vi måste släppa bilden av skolan från 1842. I dag handlar det om ett lärande på alla nivåer, inte bara i skolsalen med en lärare som förmedlar kunskap till elever, säger hon.

Kraven på ordning och reda och synen att lärande handlar om att skriva, läsa och räkna med penna och papper gör att det går trögt att använda modern teknik i skolarbetet. En anledning till att den traditionella bilden av skolan är så stark är att föräldrar och andra utanför skolan som är starka påtryckargrupper vill återskapa den skola de själva gick i.

Läs även: Så tycker eleverna att skolans it ska höjas

Hur ska det bli fart på it i skolan? Behövs det starkare central styrning?

– Nej, tvärtom. Det behövs mer lokalt utrymme för att frigöra lust och möjligheter att lära sig saker, för elever, lärare och rektorer, säger Lydia Folke.

Det är viktigt att entusiasmera alla på en skola. Karin Brånebäck är lärare för årskurserna ett till sju Norra Ängby Skola i Stockholm och har använt sig av it i undervisningen sedan hon gick ut Lärarhögskolan i mitten av 90-talet. Hon försöker entusiasmera sina kolleger att våga använda it i undervisningen – hon vill att de ska känna sig kompetenta och använda sig av det de känner sig bekväma med. Kanske vill man inte filma men däremot blogga. Eller spela in en podcast.

Men trots att hon är en eldsjäl är det svårt att nå ut konstaterar hon.

– Som lärare är man ganska maktlös utanför sitt eget klassrum. Rektorerna är inte ovilliga men har inte alltid förstått och att försöka få en kommun att förstå vikten av att satsa är väldigt svårt. Det är frustrerande många gånger, säger Karin Brånebäck.