Vad är de största vinsterna med att använda digitala verktyg?

– Oj, det är så många. En sak har att göra med genus – tekniken används väldigt jämställt och pojkarna har inte ett övertag över flickorna. Det gör att samarbetet blir bättre. Motivationen hos eleverna höjs också – arbetet slutar ofta inte för att skolan slutar utan de går hem och fortsätter, säger hon.

– Det är en stor förbättring för de elever som har behov av särskilt stöd också – med talsyntes och annat.

Marita Sandin Larsson tycker det är en fördel att hennes skola sluppit tampas med centrala it-avdelningar.

– Är man beroende av it-personer som bara kan teknik och inte förstår pedagogik får man svårigheter. Det handlar om altt från vilka maskiner man ska ha till hur öppna näten ska vara. Jag tror att det är en av de saker som sätter käppar i hjulet för att digitalisera skolan i dag.

Med inspiration från USA

Freinetskolan Hugin arbetar efter en modell som tagits fram i delstaten Maine i USA av skolforskaren Ruben R Puentedura.

Steg 1: Ersättning. Datorn är ett nytt verktyg men utan att det förändrar verktygets funktion.

Steg 2: Förstärkning. Datorn ersätter ett annat tekniskt verktyg utan att funktionerna utökas märkbart.

Steg 3: Förändring. Datorn gör det möjligt att förändra mycket av arbetsuppgifterna.

Steg 4: Omstöpning. Datorn tillåter skapandet av nya arbetsuppgifter som inte skulle vara möjliga utan tekniken.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Några exempel på hur Hugin använder it i skolan:

  • Niorna får göra ett större projekt i form av en dokumentärfilm kring teman som ungdomskulturer, kriminalitet och annat som intresserar dem. Där kommer SO, svenska och bild in och de digitala verktygen är en förutsättning.
  • Minecraft används i NO för att undersöka gravitation. Sedan dokumenterades experimenten i korta film er på engelska och med korrekta termer. Resultatet delades med en klass i Australien via wiki och chatt.
  • Eleverna i de lägre åldrarna dokumenterar vad de gör på surfplattor.
  • Sammanlagt har skolan åtta bloggar. Det finns bloggar för de olika stadierna och sedan har några lärare sina egna bloggar.