Skatteverket är ett tydligt exempel på att offentlig sektor börjar tänka om i hur de upphandlar it-tjänster. Myndigheten köper konsulttjänster för i storleksordningen 400 miljoner kronor per år. Nu vill Skatteverket vända sig bort från dagens timprismodeller till förmån för uppdragsleveranser.

– Ambitionen är att gå bort ifrån att i huvudsak köpa it-konsulttjänsterna per timme. Det förutsätter i sin tur en utvecklad beställarkompetens och där har vi gjort en utvecklingsresa. I dag känner vi att vi har den kompetensen, säger Jan Zetterdahl, it-direktör på Skatteverket.

I dag sker merparten av Skatteverkets it-konsultköp på timprisbasis.

– Köper vi rena resurskonsulttjänster är det timpriser i dag. När det gäller exempelvis utvecklings- eller förvaltningsuppdrag testar och utvärderar vi flera olika modeller, säger Jan Zetterdahl.

I dagsläget är det bara runt 20 procent av Skatteverkets konsultköp som sker i uppdragsform. Nu ska den i ett första steg öka med 20 procent per år.

– Sedan får vi se exakt var den optimala balansen är, säger Jan Zetterdahl.

Efter sommaren ska en ny upphandling i miljardklassen vara klar. Den är tänkt att bli kvittot på myndighetens strävan mot en ökad andel uppdragsleveranser. Tidigare har även Trafikverket genomfört en liknande typ av upphandling.

– I och med den här upphandlingen visar vi att vi vill öka andelen uppdragsleveranser. Det skapar vi förutsättningar för med det här avtalet, säger Jan Zetterdahl.

Ytterligare ett syfte är att bana väg för att på en del områden jobba närmare ett färre antal konsultleverantörer.

– När det gäller applikationsutveckling samt på drift- och infrastrukturområdet vill vi jobba tätt och ha en nära dialog med en handfull leverantörer. Och vi vill framför allt kunna köpa både resurskonsulter och uppdrag från samma grupp av leverantörer, säger Jan Zetterdahl.

Varför är det bättre att köpa uppdrag istället för konsulttimmar?
– En utvecklad beställarkompetens ökar förutsättningarna för kvalitetshöjning och att bygga mer långsiktiga relationer med leverantörerna, säger Jan Zetterdahl.

Vad är er bild av prisutvecklingen för it-konsulttjänster?
– Priserna ligger ganska stabilt. I och med att vi har så pass stora volymer ser vi naturligtvis alltid till att vi får så bra priser som vi kan få. För oss handlar det om att använda skattepengar så effektivt som möjligt. Sedan måste även finnas en sund affärsmässighet där även leverantören har en sund affär, annars blir det inga bra leveranser. Det gäller att hitta en bra balans där, säger Jan Zetterdahl.

Fakta

I dag sker merparten av Skatteverkets it-konsultkö på på timprisbasis.

– Köper vi rena resurskonsulttjänster är det timpriser idag. Men när det gäller exempelvis utvecklings- eller förvaltningsuppdrag så testar och utvärderar vi flera olika modeller, säger Skatteverkets it-direktör Jan Zetterdahl.

Andelen konsultköp i uppdragsform är idag bara runt 10-15 procent. Men nu ska den andelen ökas med 20 procent per år.