Männen har protesterat på trottoaren sedan förra fredagen. IDG News reporter Melissa Aparicio åkte till Tokyo för att träffa demonstranterna - som har "en stor del av sin framtid" inlåst på bitcoinbörsen.

Se inslaget här: