Pust var tänkt att bli en viktig komponent i arbetet med Rif, rättsväsendets informationsförsörjning, vars syfte är ett smidigare informationsflöde mellan de rättsskipande myndigheterna. Fler andra myndigheter skulle använda Pust i någon grad, bland annat Tullverket - som Computer Sweden tidigare skrivit om - och Åklagarmyndigheten. För de senare blir avvecklingen av Pust ett kännbart problem.

– Vi har sagt att vi inte per automatik kan tillstyrka en nedläggning eftersom det får stora konsekvenser för oss. Dels eftersom vi får mycket mer arbete att genomföra, och sen innebär det en stor tempoförlust i Rif-arbetet där vi jobbat hårt och mycket, säger Anders Thoursie, cio på Åklagarmyndigheten.

Missa inte: Så gick Pust från succé till fiasko.

Polisen har sagt att de äldre systemen Rar och Dur Två ska vidareutvecklas så att de ska kunna uppfylla de krav som ställts på Pust. Någon tidsplan finns inte i dagsläget, men Åklagarmyndigheten kommer att få vara delaktiga och kan ge synpunkter i hanteringen av Pust-nedläggningen.

– Vi har konstaterat att Polisen har fördelen att det finns grundsystem, men som kanske inte har all funktionalitet. Bilden vi har är att man kan anpassa de systemen, men det är inte så att de redan i dag uppfyller allt som man jobbat för, säger Anders Thoursie.

Tanken med Pust har varit att en del grundinformation från polisen ska följa med redan från rapporteringen av brottet. Det kan röra sig om information som exempelvis brottskoder. Innan Rar och Dur Två utvecklats för att kunna göra det Pust var tänkt till krävs att någon på Åklagarmyndigheten matar in informationen manuellt. För en myndighet av Åklagarmyndighetens storlek blir det ett kännbart merarbete.

– Uppskattningsvis blir det ett par års arbetskrafter som tillkommer för registeringen. Sen är det hela utvecklingsarbetet och att man kommer behöva göra om delar, och det är sådant som går förlorat. Vi hoppas att det vi gjort ska gå att docka in i det som komma skall, säger Anders Thoursie.

– Vi förstår polisens beslut, det gör vi. Men det får direkta konsekvenser för oss genom att vi behöver lägga ner mer arbete, och att det blir ökade kostnader för personal. Dessutom blir det en tempoförlust i Rif-arbetet. Vi kommer inte framåt i den takt vi önskat oss.