Öppna data är ett prioriterat område för svenska myndigheter. Eller borde vara det om man ska tro statliga E-delegationen. Delegationen har tagit fram ett antal riktlinjer för hur myndigheter ska arbeta med öppna data och göra dem tillgängliga för andra. Nu visar en ny tjänst från statliga innovationsmyndigheten Vinnova att mycket få av landets myndigheter uppfyller de riktlinjer som satts upp.

– Det är totalt 19 som får grönt ljus, säger Erik Borälv som är projektledare och arbetar med öppna data på Vinnova.

Vinnovas kontrolltjänst, som döpts till Psidatakollen.se (se faktaruta), undersöker automatiskt om en myndighets webbsajt uppfyller de ställda kraven och Erik Borälv hoppas att den ska sporra fler myndigheter att anpassa sin öppna data till E-delegationens standarder.

– Det finns stora samhälleliga värden med att göra information inom offentlig sektor mer tillgänglig. Transparens och insyn är viktiga aspekter, men det handlar också om de kommersiella möjligheterna, att underlätta för företag och andra som vill använda information för att utveckla nya produkter och tjänster, säger han.

Han är däremot inte speciellt förvånad över att så få myndigheter får grönt ljus.

– Jag visste ungefär hur situationen såg ut, men jag tror att vi kan sporra dem som inte kommit så långt att bli bättre. Det långsiktiga målet är att fler datakällor ska bli öppna, säger han.

Hur myndigheterna delar med sig av data varierar. Det kan till exempel röra sig om data i en Excelfil eller via ett api i realtid. Att myndigheten inte får grönt ljus av Vinnova betyder inte att den inte publicerar sina data på något sätt, bara att den inte gör det enligt den standard som E-delegationen satt upp.

– För att man ska kunna hitta den värdefulla data som finns så är det viktigt att den publiceras på ett standardiserat sätt. Om man måste börja leta manuellt riskerar man att inte hitta något, säger Erik Borälv.

Psidatakollen.se delar med sig av datan som den samlar in via ett öppet api.

Fakta

PSI är en förkortning för Public Sector Information och är ett direktiv från EU-kommissionen som ska göra information från myndigheter mer tillgänglig för allmänheten men även för den som vill skapa kommersiella tjänster. I Sverige har direktivet skrivits in i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen från 2010.

För att underlätta för myndigheter och andra offentliga organisationer att uppfylla direktivet så har E-delegationen tagit fram en vägledning.