I en rad artiklar har Computer Sweden beskrivit prispressen på it-konsulttjänster på den svenska marknaden. Snittpriserna har stått still sedan 2005 medan lönerna gått upp med 12 procent, enligt analysföretaget Radar Group.

Hur möta detta? Det finns olika sätt, men att spara i andra änden är ett. Bolagen drar ned på overhead-kostnader och flyttar verksamhet till lågkostnadsländer. De rensar i mellanschefsledet för att ha så stor andel av personalstyrkan som möjligt ute hos kund. Men senaste året har visat att de flesta ändå inte klarar av att försvara sina vinstmarginaler. Under 2013 var det bara Tieto och Avega som stärkte sina marginaler (Tieto från blygsamma 3,8 till 5,5 procent och Avega från 5 till 5,8 procent). Det handlar alltså inte om några drömnivåer.

Rejäla tapp på flera håll

Bolag Anställda Jmf 2012 (procent)
Addnode 951 12
Knowit 1 833 5,5
Softronic 463 3,3
Prevas 601 1,9
Evry 2 308 0
HiQ 1 326 0
Avega 359 - 0,2
Tieto 2 701 - 8,8
Connecta 727 - 9,7
Acando 566 - 9,8
Cybercom 776 - 12,8
Sammanställning: Cinode.

Också på personalsidan krymper bolagen. Det visar en genomgång som Cinode, som utvecklar en molntjänst för konsultmarknaden, gjort efter bokslutsrapporterna. Enligt denna har hälften av de börsnoterade svenska konsultbolagen dragit ner rejält i Sverige under 2013.

Tieto, Connecta, Acando och Cybercom har alla förlorat runt en tiondel av personalstyrkan. Addnode och Knowit är de som vuxit mest. Ett uppenbart skäl till det generella tappet på personalsidan är naturligtvis marginalpressen. Bolagen parerar den krympande marginalen genom att dra ner på kostnader. Personalstyrkan bantas.

Enligt Mattias Haraldsson, grundare av Cinode, som gjort undersökningen kan det dock finnas ännu ett skäl till att personalstyrkan krymper, nämligen att bolagen har svårare att behålla specialisterna och att dessa själva väljer att söka sig bort. De kan välja ett mindre, specialiserat bolag där lönerna ofta är högre. Det har också blivit enklare att starta eget, bland annat som en följd av konsultmäklarnas växande betydelse. Det är ett fenomen som dyker upp med jämna mellanrum på den svenska konsultmarknaden, ofta i samband med att den övergripande konjunkturen ser bättre ut. Vid nedgångar och kriser blir de vid sin läst.

Om det är så att specialisterna börjar söka sig bort från de större konsultbolagen är det allvarligt. Det är ju just inom specialisttjänster som de söker upprätthålla snittpriserna. Att priserna på resurskonsulter stagnerar är inte mycket att göra åt, men å andra sidan kan de höja priserna på specialisttjänster, resonerar de. Då gäller det också att de behåller specialisterna på bolaget.