Regeringen har planer på att dra ner anslagen till myndigheterna med motiveringen att de e-tjänster som nu tas fram kommer att leda till besparingar. Det framgår av ett brev som E-delegationen skickat till regeringen nyligen. I brevet framför samtliga ledamöter i E-delegationen, det handlar om generaldirektörerna på 16 tunga myndigheter och chefen för e-frågor på Sveriges Kommuner och Landsting, sin oro för planerna.

I brevet skriver E-delegationens ledamöter: ”Om beräknade men ännu inte realiserade kostnadsbesparingar hämtas hem för tidigt finns en risk för att de myndigheter som i dag bidrar med finansiering skulle upphöra att träffa sådana överenskommelser. Därmed motverkas initiativ till förvaltningsgemensamma lösningar där en eller flera myndigheter väljer att gå före i utvecklingsarbetet.”

– De e-tjänster som vi nu tar fram, exempelvis Mina meddelanden, är ju inte bara till för staten utan är även tänkta att i förlängningen kunna användas av kommuner och landsting, säger delegationens ordförande Annika Bränström, generaldirektör på Bolagsverket.

– Vi myndigheter som går i bräschen utvecklar och finansierar tjänsterna först, sedan driftar och förvaltar vi dem tills fler kommer in. Allt detta tar vi av våra egna medel och det går inte att ta hem besparingar från dag ett.

Hon framhåller att om framtida besparingar, som inte realiserats ännu, används för att dra ner anslagen redan nu så minskar det incitamentet och viljan att ta fram gemensamma lösningar.

– Vi gör inte det här för vår egen skull utan ser det ur koncernperspektivet och vill att det ska bli så bra tjänster som möjligt för brukarna. Samtidigt finansierar vi det med våra egna anslag, säger Annika Bränström.

I brevet framhålls också att flera myndigheter redan i årets budgetproposition har fått sina anslag minskade ”till följd av beräknade samordningsvinster i samband med e-förvaltningsprojektet som genomförs i statsförvaltningen”. Det handlar om Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten.

På sikt beräknas e-förvaltningen spara miljarder åt staten. Exempelvis räknar regeringen med att elektroniska beställningar sparar 3,2 miljarder på nio år.

CS har utan framgång försökt få en kommentar från it-minister Anna-Karin Hatt och hennes medarbetare som är på Mobile World Congress i Barcelona.