För en vecka sedan lämnade Polisen beskedet – det till fotknölarna sågade rapporteringssystemet Pust stoppas. I samband med nedläggningen uppgav polisen siffran 85 miljoner kronor som kostnad för Pust. Tidigare har Polisen för Computer Sweden uppgett en siffra på minst 120 miljoner – plötsligt har 35 miljoner i kostnader försvunnit.

Haveriet inifrån: Så gick Pust från succé till fiasko.

Anledningen är att Polisen väljer att räkna lågt. De 85 miljoner som Polisen nu uppger inkluderar bara utveckling av själva Pust Siebel fram till nedläggningen, inklusive förbättringar. Kostnader för Siebel-plattformen, bland annat licenser, har Polisen räknat bort eftersom andra system också bygger på plattformen.

– Siffran var säkert inte fel, men det måste förtydligas att en viss del är en delmängd som även andra system använder, säger Lars Lindahl, chef för polisens verksamhetsstöd på rikspolisstyrelsen, apropå de olika siffrorna.

Räknas dessutom kostnaden för tidigare skrotade Pust Java med, som kostade drygt 100 miljoner, rör det sig om över 220 miljoner kronor i utgifter för Pust-projektet. Minst. Även kostnader för utbildning och utbildningspersonal måste finnas någonstans, och förlusterna i arbetstid är svåra att överblicka. I en artikel i tidningen Blåljus, Polisförbundet i Stockholms läns tidning, har den förlorade arbetstiden uppskattats till hundratals timmar per användare och år.

Framför sig har polisen nu också kostnader för nedläggningen av Pust, hantering av de ärenden som finns där i dag, och även anpassningar av de befintliga systemen Rar och Dur Två så att de anpassas efter det stora Rif-arbetet – rättsväsendets informationsförsörjning – vilket lär innebära mer kostnader som en direkt följd av Pust.

– Avvecklingen innebär en merkostnad. Men en anpassning till Rif-arbetet hade behövt göras ändå, för Pust Java var inte Rif-anpassad. Så en gång hade vi behövt ta kostnaden, men nu blev det två, säger Lars Lindahl.

Hur mycket extra kostnader det rör sig om är inte klart ännu, då polisen inte har inlett arbetet med att skrota Pust och bygga vidare på Rar och Dur Två. Då utvecklingen av Pust aldrig nådde så långt som planerat finns det utvecklingspengar kvar från den ursprungliga budgeten.

– Pust skulle ha fyllts på med fler brottstyper, och de pengarna finns kvar, säger Lars Lindahl.

Fakta

Rif, Rättsväsendets informationsförsörjning, är ett projekt som ska göra informationsflödet mellan rättsväsendets myndigheter smidigare. Pust hade en viktig roll och skulle anpassas till användning av flera myndigheter.

I slutet av oktober 2011 beslutade Polisen att slänga ut den äldre varianten av Pust, byggd i Java, för att i stället bygga om Pust på Oracles Siebel-plattform.

Sjösättningen av nya Pust inleddes i slutet av februari 2013, men kantades av problem. Systemet fick utstå massiv kritik, både från poliser och i externa rapporter.

I februari i år beslutade polisen att stoppa Pust.