– Vi tycker att det är jättebra för mobilbranschen och för Sverige. Vi hoppas att processen att fördela spektrumet blir sådan att vi får vara med och dela på det och kan slå på 700 MHz-täckning 1 april 2017, säger Erik Hörnfeldt, pressansvarig på Tre Sverige.

Tillsammans med Teliasonera har de engagerat sig hårt för att öppna upp 700 MHz-bandet för tjänster som mobilt bredband och mobiltelefoni. Det stora argumentet har varit att det krävs ett öppnande av de frekvenserna för att regeringens bredbandsmål – att 90 procent av Sveriges hushåll ska ha snabbt bredband 2020 – ska kunna uppnås.

– Det fina är att de ligger väldigt nära de låga frekvensband som används i dag. Tittar vi radiomässigt på det kommer radiovågorna att gå längre, så vi kommer att nå längre, men det ger också möjlighet att bygga fler master och klustra in i befintliga nät, säger Björn Berg, informationsansvarig på Teliasonera.

I en debattartikel i Dagens Nyheter gjorde it-minister Anna-Karin Hatt alltså klart att regeringens linje är att öppna upp frekvenserna för mobil kommunikation.

– Det här beslutet ger oss möjlighet att bygga bättre täckning, få bort vita områden och fläckar, men också att vi får tillräckligt kapacitet i våra mobila nät. Vi kommer kunna erbjuda fler människor i Sverige bra mobila tjänster, säger Björn Berg.

I dag används frekvenserna för marksänd tv, och tv-bolag och Teracom som ansvarar för sändningarna har försvarat 700 MHz-bandet med näbbar och klor. Så sent som för två veckor sedan öppnade Teracom-chefen Åsa Sundberg för att lämna frekvenserna, men först 2020. Regeringen har valt en mellanväg och beslutat att frekvenserna ska gå över till mobiloperatörerna 1 april 2017.

– En bra kompromiss, tycker Björn Berg.

Att det nu ändå kommer att dröja något år innan förändringen träder i kraft tror Björn Berg är positivt. Dels att det kan sända signaler till övriga Europa, men det ger också möjlighet till tillverkare att i tid anpassa sin utrustning efter de nya förutsättningarna.

– Jag är helt säker på att det planeras tillverkning av terminaler som klarar 700 Mhz. Det ligger inte heller långt ifrån det vi har att röra oss med i dag. Säg att det rört sig om frekvenser flera hundra MHz bort från det vi har i dag, då hade det krävts helt andra anläggningar både på sändar- och mottagarsidan, säger Björn Berg.