Det regeringsbeslut som it-ministern Anna-Karin Hatt i dag presenterar, där 700 MHz-bandet ska upplåtas till mobiloperatörerna redan år 2017, upprör tv-branschen. Tv-branschen har tidigare krävt att frekvenserna, som i dag används för marksända tv-sändningar, ska fortsätta vara exklusiva för tv till åtminstone år 2020. Per Björkman, informationschef på SVT, sa i november att "en alltför snabb övergång skulle kunna haverera tv-marknaden". Han var då mycket skeptisk till att en tidigare övergång skulle kunna genomföras på ett bra sätt.

Läs även: Operatörerna jublar över 700-beslutet

Dagens beslut möts nu av förnyad skepsis från tv-branschen. I ett skriftligt svar till Computer Sweden skriver Sveriges Televisions strategichef Jimmy Ahlstrand att de är förvånade över regeringens beslut.

"Vi är förvånade eftersom vi liksom regeringens olika expertmyndigheter och de flesta remissinstanserna har ansett att det krävs längre tid för att genomföra en sådan här process."

Han skriver vidare att han utgår från att regeringen har en plan för hur en övergång redan till 2017 ska kunna genomföras utan att tv-branschen eller konsumenterna drabbas negativt.

"Vi utgår från att regeringen har åtgärder i rockärmen kring hur detta ska ske med minimal skada för konsumenterna och på konkurrensen på tv-marknaden. Skulle det mot alla odds fungera så är ingen gladare än vi, eftersom vi behöver nå ut både i bredbandsnäten och i marknätet med våra program om vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag i allmänhetens tjänst."