Statliga bolaget Teracom och den marksända tv:n blir av med sina hett eftertraktade 700 MHz-frekvenser redan om mindre än tre år. Beslutet måste ha kommit en fullständig kalldusch för Teracom-chefen Åsa Sundberg.

Så sent som för ett par veckor sedan sa hon i en Computer Sweden-intervju att det dröjer till minst år 2020 innan företagets distribution av marksänd tv hunnit flytta över till andra frekvenser – och de guldkantade 700 MHz-frekvenserna kan öppnas för mobiloperatörer. Så lång tid tar det att byta över till den effektivare sändningsstandard som gör att Teracom klarar att upprätthålla dagens tv-kanalutbud utan att använda 700 MHz-frekvenserna.

Nu är frågan vilka som blir konsekvenserna när Teracomchefen bara får knappt tre år på sig för omläggningen istället för sex till sju år.

Ska man ta henne på orden så riskerar utbudet av tv-kanaler i marknätet att påverkas. Men regeringsbeslutet kan också få betydligt mer vittgående konsekvenser än så.

Samma dag som regeringsbeslutet kommer av en händelse också Teracoms bokslut. Där framgår med all önskvärd tydlighet att den raketsnabba ökningen för streamad tv nu börjar äta sig in i kundstocken för traditionell broadcast tv. Teracoms betal-tv bolag Boxer tappar kunder – och intäkter.

Än så länge är dock Boxer lönsamt. Men vad händer när totalt över en miljon hushåll i marknätet om knappt tre år måste byta tv-box. Då har streaming-trenden hunnit ännu längre idag. Hur många av dagens tv-tittare i marknätet kommer då – när de tvingats till ett aktivt val – att förloras till andra tv-alternativ?

Sannolikt en hel del.

I den pågående dragkampen mellan mobil- och tv-aktörer om de smaskigaste radiofrekvenserna, har tv-sidan redan förlorat. För Teracom, vars verksamhet idag är låst till marknätet, är detta en svår situation.

Vägen framåt går sannolikt via samarbeten med mobilaktörerna. Teracomchefen Åsa Sundberg talar möjliga samarbeten, där marknätet broadcastar videoinnehåll för att avlasta mobilnäten. Bolaget har redan i dag skaffat sig betydande nya intäktsströmmar genom att pyssla om och underhålla mobilnäten åt mobilaktörer.

För mobilaktörerna innebär det utökade frekvensutrymmet att ännu mer streamat tv-tittande styrs in i mobilnäten. Detta kommer att ställa nya krav på mobiloperatörernas avgiftsmodeller för mobildata.

I dag strävar operatörerna efter att få mer betalt av kunderna för mobildata. Detta samtidigt som en snabbt ökad andel video i mobilnäten pressar upp kundernas mobildatakonsumtion.

Den ekvationen går absolut inte ihop – om mobilnäten ska fortsätta plocka tv-tittare från broadcast-tv i marknätet. För där är mobildataavgifterna 0 kronor.