Skolan är den sista odigitaliserade delen av samhället sa en lärare uppgivet till mig. Det är såklart inte hållbart i längden. Skolan måste helt enkelt vara relevant och med i sin samtid. Och personligen tror jag att digitala verktyg kan vara en vitamininjektion för skolutveckling. Många andra föräldrar håller med men inte alla.

En rapport från Skolverket förra året visade att föräldrar som grupp är de som är mest skeptiska till it-användning i grundskolan. En majoritet av lärare och elever vill använda it mer i skolan men lite drygt hälften av föräldrarna håller inte med. Knappt var tionde tycker det ska vara mindre it i skolan än i dag.

För att digitalisera sin skola måste man vara modig och beredd att bli ifrågasatt – inte minst av föräldrarna säger rektorn Marita Sandin Larsson när jag pratar med henne. 

Trots att jag och andra föräldrar dagligen använder it i våra jobb är det annat ljud i skällan när barnens lärare plötsligt plockar fram plattor i skolan. Är det inte konstigt?

Barnen tycker till: Så skulle it i skolan bli bättre.

Jag har flera helt ovetenskapliga teorier om varför. För det första vill vi föräldrar gärna känna igen oss i skolan och kunna relatera till vår egen skoltid. Det handlar om förståelse tror jag – föräldrar vill förstå sina barns situation och förstå hur de ska stöttas i skolarbetet. Själv blir jag störd bara av att barnen ställer upp divisionen annorlunda än jag – vad hände med den hederliga gamla stolen egentligen?

För det andra finns det en skepsis mot barn och datorer. Skolan ska inte uppmuntra att barnen sysslar med sådant anser en del. Värst är det när barn är ute på internet eller spelar spel. Där kastade Moderaterna eld på brasan i veckan genom att kräva att unga läser mer läxor och spelar mindre spel. Sedan lade Tomas Tobé, den skolpolitiske talesmannen, till att det inte gällde pedagogiska spel som används i undervisningen. Men motstatsförhållandet var etablerat. Skola vs datorer.

Ser man den nya tekniken som ett hot mot den skola man känner igen och som något barnen ska skyddas mot blir man en bromskloss mot skolutveckling. Men det betyder inte att vi föräldrar inte ska ställa krav på hur tekniken används i skolan. Vi måste uppmuntra och driva på att digitala verktyg verkligen används på smarta och roliga sätt i undervisningen.

Datorerna ska inte bara bli en till grej att hålla reda på. Vi ska också ha ögonen på att våra barn verkligen lär sig så att de roliga verktygen inte bara är roliga. Vi ska hålla koll på deras arbetsmiljö – det är tungt att kånka datorer och det kan också skapa stress när det är många moment på en gång.
Men det är en sak att vara vakthund och en helt annan att vara bromskloss.