EU-kommissionen vill se hårdare regler runt mobilappar i allmänhet och mobilspel i synnerhet. Det handlar främst om hur appar marknadsförs och hur betalning sker i apparna. Kommissionen hänvisar till en undersökning som visar att så mycket som 80 procent av intäkterna på appmarknaden kommer från så kallade "in app"-köp, där användare köper till extrafunktioner i exempelvis spel.

Reglerna ska nu hamras fram i förhandlingar i Bryssel mellan EU-kommissionen på ena sidan av bordet och Apple, Google och Interactive Software Federation of Europe - som representerar spelföretag som EA och Ubisoft - på den andra.

EU-kommissionen har ställt upp fyra krav inför förhandlingarna. För det första ska spel som marknadsförs som gratis inte vilseleda konsumenterna om de faktiska kostnaderna. För det andra ska spelen inte innehålla uppmaningar att göra köp riktade till barn. För det tredje ska köp inte kunna göras "med grundinställningarna" utan konsumentens uttryckliga godkännande. Och för det fjärde ska spelföretaget ange en e-postadress där det kan nås.

Enligt CS/IT24:s spelexpert Thomas Arnroth kan de nya reglerna i värsta fall betyda en rejäl käpp i hjulet för spelföretag som King och Supercell, som har köp i appar som intäktskälla. Intäkter som i dag gynnas av att det inte finnns några som helst hinder för köp inuti appar.

– Även om detta i första hand riktas mot barnspel så kommer alla begränsningar att innebära ett hot, säger Thomas Arnroth.

En stötesten är hur spelen får marknadsföras i App Store och Google Play. Om spel med in app-köp inte längre får kallas gratis betyder det en större tröskel för att få folk att över huvud taget börja spela spelen. Men den stora risken gäller själva betalningarna.

EU-kommissionens krav kan tolkas som att det inte räcker med Apple-modellen, där man lägger in sina kontouppgifter i Itunes och sedan kan köpa obehindrat både i App Store och inuti appar.

– Pratar vi om ett ny modell för att ta betalt, att köp i appar måste göras i ett nytt system, så kommer det innebära en dramatisk skillnad för spelföretagen, säger Thomas Arnroth.

Svenska King, som ligger bakom Candy Crush, ansökte i förra veckan om listning på New York-börsen. Företaget omsatte 1,9 miljarder dollar under fjolåret och gjorde 568 miljoner dollar i vinst. Den absoluta lejonparten av detta från köp i appar.