Flextaxa minskar parkeringselände i LA


Konsten att hitta en parkeringsplats i Los Angeles är att undvika de röda zonerna.

Tjugo procent av bilisterna i Los Angeles letade efter en p-plats. Enda anledningen till att bilen var igång är att den inte hade någonstans att stå. Så om man såg till att de hittar en p-plats snabbt så skulle trängseln på gatorna minska.

Och det behövdes inga nya jättelika parkeringshus, visade det sig.
Det finns nämligen lediga p-platser. Tjugo procent av p-platserna var alltid lediga, dag som natt. Bara några kvarter från tättrafikerade gator där bilarna ibland står dubbelparkerade kan det finnas gott om lediga p-platser. Det gäller bara att få bilisterna dit.

Xerox fick i uppdrag att dra trafik till de lediga p-platserna.
Lösningen blev flexibla parkeringsavgifter.

Xerox införde också ett system som hela tiden kontrollerade vilka p-platser som var lediga. Avgifterna anpassades efter beläggningen. Eftertraktade p-platser fick högre avgift. Platser som ofta var lediga fick lägre taxa.

Och bilisterna kunde dagligen få information om avgifterna på olika gator.
Avgifterna kunde justeras dag för dag. Inte tätare än så – bilisterna måste kunna planera.

Resultatet blev:

  • 60 procent av p-platserna fick sänkt avgift;
  • 27 procent av p-platserna fick höjd avgift;
  • Intäkterna från parkeringsavgifter ökade med två procent;
  • Trängseln i trafiken minskade med tio procent;
  • 10–30 procent av p-platserna är alltid lediga.

Fakta

Smarta städer är en allmän term för användning av avancerad databehandling i kombination med sensorer för att göra livet i storstäder enklare, billigare och säkrare.