Computer Sweden har i flera artiklar uppmärksammat den oklara kostnaden för Polisens nu stoppade utredningsstöd Pust. Det har handlat om siffran 85 miljoner kronor, som rikspolischef Bengt Svenson angav som kostnaden när nedläggningsbeslutet fattades. En kostnad som är klart mycket lägre än de summor som tidigare angivits.

Haveriet inifrån: Så gick Pust från succé till fiasko.

På måndagseftermiddagen togs Computer Sweden emot av Rikspolisstyrelsens överdirektör Maria Bredberg Pettersson och chefen för verksamhetsstöd Lars Lindahl. De vill lägga korten på bordet och visa upp alla kostnader

– Vi vill vara tydliga och transparenta med de siffror vi har, vi har absolut ingenting att dölja, säger Maria Bredberg Pettersson.

– Pust är ett misslyckande och det är något vi tar ansvar för. Ett misslyckande kostar pengar. Vi är ödmjuka inför att vi hanterar medborgarnas skattemedel och vill vara transparenta om detta. Men det vi är mest missnöjda med är att vi inte levererat till verksamheten det den behöver.

Så hur ligger det då till? Jo, siffran 85 miljoner kronor stämmer - bokföringsmässigt. Det är nämligen så mycket som fanns på sista raden när rikspolischefen fattade beslutet att avveckla Pust. Men innan dess har långt mycket mer pengar lagts ut de senaste tre åren:

  • För migreringen från Pust Java till Pust Siebel har det lagts ut 103 miljoner kronor.
  • För utvecklingen av Pusts hantering av trafikbrott har det lagts ut 42 miljoner kronor.
  • Utveckling för att anpassa Pust till informationsförsörjningen i rättsväsendet, rif-kedjan, har kostat 11 miljoner kronor.
  • Till det kommer ytterligare Pustspecifika utvecklingskostnader på 4 miljoner kronor.

Så långt utvecklingskostnaderna, som därmed skulle landa på 160 miljoner kronor.

Dessutom har Rikspolisstyrelsen lagt 64 miljoner kronor på själva Siebelplattformen - där licenser är huvuddelen - som dock delas med ärendesystemet Pär.

Med halva Siebelkostnaden landar Pust på totalsumman på 192 miljoner kronor. På detta kan den som vill ha hela bilden lägga skrotandet av den gamla plattformen, Pust Java, och då landar slutsumman för fiaskot på nära 300 miljoner kronor.

Rikspolisstyrelsen räknar dock inte riktigt så. För det första räknas inte Siebelplattformen in alls, eftersom den fortfarande används av ärendesystemet Pär och kommer fortsätta användas. För det andra räknar man bort 15 miljoner kronor som Rikspolisen fått i externt stöd för rif-arbetet. Och för det tredje har man eftersom Pust börjat användas i verksamheten redan hunnit gör avskrivningar på 60 miljoner kronor.

Därmed återstår 85 miljoner kronor i bokfört värde - och det var den siffran som Bengt Svenson hade att fatta beslut efter.

Läs alla artiklar om Pust-nedläggningen.

Enligt Lars Lindahl har de mesta av pengarna gått till konsulter. Rikspolisstyrelsen saknar egen Siebel-kompetens och har istället köpt in utvecklingen. Som Computer Sweden tidigare berättat är det Accenture som är RPS konsultleverantör.

Merparten av kostnaderna är lånade pengar och har inte gått på Rikspolisstyrelsens anslag. Det är gängse förfarande när det gäller it-utveckling på myndigheter. De pengar som återstår, vid årsskiftet alltså 85 miljoner kronor, kommer dras från anslaget. Den summan kan samtidigt förändras.

– Pust är inte stängt än och vi ska ju stänga på ett kontrollerat sätt, så det är klart att det finns kostnader under året för det men sådana siffror är inte säkra förrän vi gör nästa bokslut, säger Lars Lindahl.

Beroende på hur länge Pust används innan släckningen kan det också bli fråga om ytterligare avskrivningar.

– En skillnad från många andra it-projekt som läggs ner är att de läggs ner efter att man utvecklat, testat och kanske gjort någon pilotdrift. Och då blir det en avskrivning på en gång. Men det här är använt, och då blir det en skillnad, säger Lars Lindahl.