Att de flesta är införstådda med att det är en god idé att installera ett antivirusprogram på sin dator är inte någon hemlighet, men när det kommer till mobiltelefoner är det sämre ställt. Patrick Gustavsson är säkerhetskonsult på Knowit och säger att folk helt enkelt inte tänker på det.

– Jag arbetar med en del företag där det är krav på antivirus på mobiltelefoner men på privatsidan är det ovanligare. Man har inte fått ögonen att det finns både virus och antivirusprogram på mobiltelefoner, säger han.

Läs också: Nytt larm om dåligt uppdaterade Android-lurar.

Enligt Patrick Gustavsson är det förvånande med tanke på vilken roll mobiltelefonen spelar i samhället.

– Många har nästan hela sitt liv i mobilen. Det finns exempelvis appar som samlar information som lösenord och annat. Med rätt kunskap skulle man kunna komma åt innehållet i de apparna. Sedan gör man allt fler bankärenden direkt på mobilen. Det är där man kommer att rikta in attackerna eftersom det är där som det finns exempelvis kontouppgifter.

Även Mcafee har märkt av att det saknas skydd i telefonerna och i dagarna släpper man ett eget antivirusprogram för både Android och IOS. Fredrik Möller, vd för Mcafee Norden, förklarar att man har sett tydliga brister i säkerhetstänket hos många när det handlar om mobiltelefoner.

– När vi har gjort undersökningar har vi kommit fram till att det är det väldigt få användare som har någon skydd alls. Säkerheten och medvetenheten kring detta är på tok för låg på den mobila sidan. Samtidigt har användningen av den här typen av enheter ökat kraftigt under de senaste åren, säger han.