Under senare tid har Computer Sweden uppmärksammat flera större avhopp från VMwares plattform där exempelvis den norska outsourcingleverantören Telecomputing och svenska City Network Hosting gått över till Hyper-V.

Gemensam nämnare för dessa är att de helt enkelt tycker att VMware vill ha för mycket betalt.

Ted Schönbeck, teknisk chef på VMware i Sverige, säger nu att man missar något viktigt om man bara ser på företaget licenspriser för servervirtualisering.

– Redan 2010 myntade vi begreppet software-defined datacenter där tanken är att man inte bara ska virtualisera servrar utan även lagring, säkerhet och nätverk. Här är vi unika med en komplett molnplattform där vi kan automatisera hela leveransen av en it-tjänst, säger Ted Schönbeck.

Han framhåller att cirka 90 procent av de svenska företagen sedan tidigare valt VMware för virtualisering.

– Istället för att lägga tid och resurser på att migrera till en annan serverhypervisor tycker jag att man ska investera i att virtualisera hela infrastrukturen, det är där de stora vinsterna finns.

Läs också: Turbulens på virtualiseringshimlen.

Det främsta skäl som Microsoft brukar lyfta fram när det gäller företagets virtualiseringsteknik Hyper-V är att produkten ingår i köpet av Windows Server, men inte ens om man bara har för avsikt att virtualisera servrar anser Ted Schönbeck att Microsofts alternativ håller måttet.

– Hyper-V kräver ett helt operativsystem medan vår hypervisor består av kärna på bara 100 MB. Skillnaden är att vi kan köra 20-30 procent fler virtuella servrar på vår extremt optimerade kodbas.

Ytterligare ett problem som VMware gärna lyfter fram är den bristande stabiliteten.

– Microsofts kodbas är 50 gånger större än vår och blir därmed svårhanterlig. Förra året kom det 28 kritiska patchar till Hyper-V vilket är nästan en gång i veckan om man tar bort semestrarna. Så ska man jämföra pris får man även räkna på vad det kostar att starta om datacentret 28 gånger och då visar oberoende studier att VMware är 88 procent billigare över tid, säger Ted Schönbeck.

Bland de företaget som både har erfarenhet av Microsofts och VMwares teknik märks Ipeer i Karlstad. Ipeers marknadschef Erik Arnberg säger att det ur deras synpunkt egentligen inte spelar någon roll vilken teknik kunderna använder.

– Vill man till exempel integrera sitt datacenter med oss eller föra över virtuella maskiner från existerande datacenter till Ipeer så blir det ju lättast att välja utifrån den virtualiseringsteknologi man redan har från början.