Både kostnader och tidsramar skenar och fortsätter att utgöra en plåga i majoriteten av alla affärssystemprojekt, visar en studie från konsult- och rådgivningsföretaget Panorama Consulting.

Deras årliga enkät visar inte på någon ljusning på affärssystemfronten. Hela 54 procent av respondenterna uppger att deras projekt överskrider budgetarna, jämfört med 53 procent i fjol.

Visserligen så sjunker den genomsnittliga kostnaden för projekten från 7,1 miljoner dollar 2012 till 2,8 miljoner dollar. Men samtidigt så stiger andelen respondenter vars installationer överstiger tidsramarna från 61 procent till 72 procent.

Vidare så uppger 66 procent av användarna att deras projekt inte att infriar mer än hälften av de förväntade effekterna, att jämföra med 60 procent i fjolårets studie. Endast 9 procent uppger att de har uppnått 81 procent eller mer av de förväntade effekterna.

Men det är inte tekniken som fallerar. Majoriteten av respondenterna uppger att projekten som översteg tidsramarna drabbades av organisatoriska problem. I fjolårets undersökning så låg orsaken till problemen i en förändring i affärssystemprojektens inriktning eller att projektens ursprungliga storlek utökades.

Endast 25 procent av respondenterna uppger att projekten avslutas i tid. Företag som installera på affärssystem måste satsar på samarbete och stöd från personalen, om deras ambition är att projektet ska bli klart i tid, uppger Panorama.

Fakta

Panorama Consulting intervjuade 192 företag med en omsättning från mellan 25 miljoner dollar till över 2 miljarder dollar, mellan januari 2013 och februari i år.