För Computer Sweden är det självklart att kvinnor jobbar med allt inom it. Det är också självklart för oss att intervjua kvinnliga it-experter i alla slags frågor. Men statistiken är dyster. Bara 30 procent av arbetskraften på säljarsidan är kvinnor. På it-avdelningarna tror jag det är än färre kvinnor och när vi kommer till områden som säkerhet eller lagring är det ännu mer enkönat.

Som du kan läsa i dag är andelen kvinnor i toppen oerhört få – och de blir färre. Vi på Computer Sweden gör vårt bästa för att påverka bilden av hur köpare och säljare av it ser ut. Vår regel är enkel: Av de som intervjuas och är med på bild i tidningen ska minst en tredjedel vara kvinnor.

Vi tror att it är en fråga för alla. Om urvalet för dem som jobbar inom it blir större finns det en bättre chans att riktiga topptalanger söker sig till vårt område. Med tanke på hur svårt det är att rekrytera kompetent personal till it-yrken tror jag att varenda kvinnlig kandidat behövs.

Vi lyckas inte alltid. Trots långa listor på kvinnliga experter och beslutsfattare, uppföljande mätningar och påminnelser från nyhetschefer och redaktörer når vi inte alltid målet. Ibland får vi smisk på fingrarna. När vi gjorde ett kompendium om it i skolan var det i stort sett bara män som fick vara med – trots att skolan är fylld av it-entusiastiska kvinnliga lärare. Karin Nygårds uppmärksammade det på Twitter, men nöjde sig inte bara med att klaga – en lång lista med proffsiga it-pedagoger dök upp på redaktionen, vilket gjorde att vi kunde bättra oss inför det följande seminariet. Nästa vecka står det lika många kvinnor som män på scenen för att prata om it i skolan.

En förutsättning för att det ska bli en jämnare könsfördelning är att fler tjejer söker sig till tekniska utbildningar. Som du kanske kommer ihåg från din tonårstid styrs valen oftare av förebilder eller grupptryck än utsikter om jobb eller roliga arbetsuppgifter. Om vi tillsammans ändrar bilden av vem som jobbar med it kan vi också påverka vilka unga människor som vill söka sig hit. Därmed blir ditt företag eller organisation bättre.

Dessutom ...

... fortsätter Stockholms stad att marknadsföra öppna data, vilket är bra. Det ska bli intressant att se om bråket kring Lexbase påverkar entusiasmen kring innovationer med öppna data.