Marcus Jerräng: "Nätneutraliteten är död."

Kampen om vem som ska betala för konsumenternas ökande törst på data och fulla bredbandsnät hårdnar. Netflix avtal med amerikanska operatören Comcast förra veckan pekar på ett närmande mellan innehållsleverantörer och operatörer.

Freenasp Mobedjina, strategichef för bredband på Teliasonera, ser avtalet som ett led i en utveckling bort från den gamla modellen för hur internet fungerar med jämbördiga spelare som skickar ungefär lika mycket datatrafik som de tar emot.

– I dag är det ett fåtal väldigt stora leverantörer av innehåll och väldigt många små konsumenter. Det gör att modellen med den sortens jämbördighet som funnits tidigare inte håller, säger han.

I klartext betyder det att stora företag som Netflix och Google måste betala nätägare som Telia och Telenor för att de ska garantera en godtagbar kvalitet på de tjänster som ska levereras till konsumenterna.

– Innehållsleverantörerna har ju själva försökt bryta den befintliga internetmodellen genom att undanhålla visst innehåll och kräva att nätägarna tar emot deras inehåll helt fritt utan att följa internets vanliga regler, säger Freenasp Mobedjina.

Ett exempel på det är Netflix tidigare krav på att operatörerna utan att betala ska låta Netflix ställa sina servrar i operatörernas serverhallar.

– Det har de insett att det inte fungerar. Marknaden är fortfarande under utveckling och jag tror inte att det är någon part som har så stor makt att de kan diktera hur det ska fungera. Just nu jobbar innehållsindustrin och nätindustrin för att hitta en modell som fungerar för våra gemensamma kunder, säger Freenasp Mobedjina.

Han tror att det betyder att innehållsleverantörerna är med och betalar för leveransen av data i högre grad än i dag. Redan nu arbetar Netflix och andra som levererar mycket strömmande video med leveransnätverk på global och lokal nivå för att få sitt innehåll till slutkunder.

Teliasonera och Telenor har egna varianter av dessa nätverk som kommer att bli allt viktigare när datamängderna ökar. Teliasonera tror också att det kommer att bli aktuellt med tjänster där slutkunden betalar för en garanterad kvalitet på sin bredbandsuppkoppling och inte som i dag bara för en högsta hastighet.

– Det finns inte i dag för att det inte har behövts, men vi ser det framför oss när streaming nu ökar så radikalt som det gör, säger Freenasp Mobedjina.

Jørn Bremtun, operativ kommunikationsdirektör på Telenor i Norge, förstår att avtalet mellan Comcast och Netflix leder till en debatt kring nätneutralitet och en rädsla för att viss trafik ska prioriteras i nätet. Men enligt honom bygger de farhågorna på ett missförstånd.

– Alla som har följt utvecklingen under de senaste tio åren vet att det är en räcka kommersiella avtal som ligger till grund för internet. Det finns inte ett mediehus eller en tv-kanal som inte har ett kommersiellt avtal med någon som hjälper till med leveransen av data. Om man tolkar cdn (leveransnätverk) som ett första steg mot prioritering av trafik så är man på ett villospår. Det handlar snarare om att skapa mer kapacitet för alla, säger han.