Regeringen skyller på kommunerna


Kräver mer. "Kommunerna tar för litet ansvar för undervisningen", anser statssekreterare Bertil Österberg på utbildningsdepartementet.

Den stora skillanden i användandet av it i undervisningen beror på att det saknas central styrning. Det råder det stor enighet om i skolvärlden.

Computer Sweden har i en rad artiklar berskrivit problemen, men utbildningsminister Jan Björklund, FP, vill inte befatta sig med ämnet. Han låter i stället sin statssekreterare Bertil Östberg svara på frågorna. Regeringen lägger hela skulden på kommunerna.

– Både på skolnivå och huvudmannanivå måste man göra mer. Huvudsakligen ligger ansvaret på rektorn, men denne måste ha stöd på kommunal nivå, säger Bertil Östberg

Han vill ändå inte ge skolorna tydligare regler att hålla sig till.

– Problemet är inte brister i styrdokumenten. Det handlar om en tröghet, att det tar olika lång tid innan det införs i verkligheten. Det behövs en tydligare strategi från rektorer och skolhuvudmännen.

Kan inte ni göra något för se till att huvudmännen tar större ansvar?
– Jag vet inte. Staten har gjort vissa insatser som grundläggande it-utbildning för lärare med mera.

Behöver staten satsa mer pengar på it i skolorna?
– Nej. De statliga åtagandena måste vara begränsade eftersom det är ett kommunalt huvudmannaskap.

Computer Swedens granskning har också visar att lärarnutbildningarna om möjligt är ännu sämre på att förbereda blivande lärare på att använda it i pedagogiken. Här öppnar Bertil Östberg för hårdare krav på universiteten.

– Det är självklart helt oacceptabelt. Högskolorna måste följa det regelverk som finns. Det här kommer vi att följa upp i löpande uppföljningar framöver. säger han.

Är it i skolan en viktig fråga jämfört men annat i undervisningen?
– Den viktigaste frågan är de sjunkande skolresultaten. Men det är klart att det är en viktig fråga att vi har en skola som är modern och att eleverna får digital kompetens. Det framgår också av de nya kurs- och läroplanerna från 2011. Tyvärr är det ju så att bara för att man skriver in något i ett styrdokument så händer det inte omedelbart. Det ska implementeras i verkligheten också och det finns en tröghet i systemet. Men jag tror att utvecklingen går åt rätt håll.

Öppnar för it-strategi

Nationellt samverkansforum för digitalisering i skolan är det forum som regeringen använder för att diskutera olika åtgärder runt it i skolan. Här ingår aktörer som utbildningsdepartementet, näringsdepartementet, Skolverket, Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Bertil Östberg har tidigare varit helt emot en nationell it-strategi för skolan, men här öppnar han nu en dörr.

– Jag är öppen för diskussion i det nationella forumet om det behövs ytterligare insatser. Det kan bli aktuellt att staten på något område gör mer. Vi har ett antal möten nu under våren, vi får se vad det kan ge, säger han.

Fakta

Här hittar du alla artiklar vi skrev i ämnet - samlade på ett och samma ställe. Givetvis kommer vi fortsätta att bevaka it i skolan som helhet, så håll alltid utkik på computersweden.se för de senaste nyheterna i ämnet!