Nu laddar Folkpartiet i Stockholms läns landsting inför valet med ett förslag om att utrusta sjukhusen med surfplattor till patienterna.

– Genom att få tillgång till surfplattor kan patienterna använda dem för att få information om sin egen behandling och kommunicera med läkaren. Men kanske allra viktigast är att de ska kunna fortsätta med sitt sociala liv på nätet även fast de är sjuka. Många är ganska aktiva på nätet, säger Anna Starbrink, folkpartistiskt landstingsråd i Stockholm.

– I dag har de tillgång till telefoner och radio – det är ett naturligt steg att uppgradera med surfplattor.

Hon pekar också på att det kommer allt fler vårdrelaterade e-tjänster som patienterna kan få tillgång till. Det kan handla om allt från befintliga e-tjänster för att följa remisser, förnya recept och att rapportera in hälsodata.

– Varje sjukhus ska kunna ha en e-tjänst som är kopplad till patientens diagnos och behandling, säger Anna Starbrink.

I dag beställer patienterna sin mat från menykort men även här kan surfplattorna komma till nytta anser hon.

– Jag ser framför mig att den typen av val – som vad man väljer att äta och vilken tid man vill ha maten – görs via plattan. På så vis skulle det skötas mycket smidigare än i dag.

Helt utbyggt skulle det röra sig om uppåt 3 000 surfplattor som skulle köpas in totalt.

Vad räknar ni med att det kostar? 
– Den analysen har vi inte gjort än. Men det är ju en satsning som måste ske i flera steg. Först krävs trådlösa nät och det finns på de flesta stora sjukhus men inte överallt. Sedan måste plattorna köpas in, säger Anna Starbrink.

– Samtidigt som det kostar så finns det ju också en del besparingar i att administrationen kan minska på andra håll – som till exempel runt matbeställningar.

Ännu har Folkpartiet inte lanserat sitt förslag för de andra partierna.

– Nej, vi vill sätta igång debatten med det här förslaget och försöker få landstinget att gå vidare med det, säger Anna Starbrink.

Fakta

I Folkpartiets förslag ingår utlåning av kontrollerade surfplattor, utbyggnad av smarta e-tjänster kring patientens vård och service på sjukhusen och utbyggnad av trådlösa nät på alla sjukhus. Surfplattorna ska också säkras ur både smittskydds- och it-säkerhetssynpunkt.