Tomas Zirn: Vem vill köpa en Porsche för 1 krona?

It-strateg Christina Strömbom i Järfälla säger att enkronaskonsulter inte är något som lockar i kommunens it-projekt.

– Så funkar det inte i kommunal verksamhet. Vi sätter verksamhetsnyttan först. Kvalitet går före pris, säger hon.

Frågan om enkronasbud i it-konsultupphandlingar väckte stor uppståndelse i höstas. Då stod det klart att flera it-konsultföretag blivit utvalda som ramavtalsleverantörer i SKI/Kommentus konsultupphandling genom att i stor skala erbjuda it-konsulter för bara 1 kr/tim.

En kartläggning i Computer Sweden visade att de vinnande anbuden innehöll totalt 373 enkronasanbud. Två leverantörer blev topprankade som ramavtalsleverantörer efter att ha extremsatsat på enkronasbud i två av tre konsultkategorier över nästan hela linjen.

Avslöjandet väckte starka reaktioner. It-konsultföretag som erbjudit vanliga marknadsmässiga priser i sina anbud och blivit utslagna ur upphandlingen blev topp tunnor rasande. De ansåg att enkronasbuden var bara ett taktiskt trick för vinna upphandlingen och att enkronaskonsulterna i praktiken aldrig skulle kunna levereras om många frågade efter dem.

Men företagen bakom enkronasbuden försvarade sig. De utgick ifrån att ingen kommun skulle vilja beställa enbart enkronaskonsulter, utan att de i så fall skulle köpa normalt prissatta konsultkategorier samtidigt.

Nu har det blivit dags att göra en första uppföljning av hur det faktiskt gick med enkronasbuden. Har it-konsultföretagen drunknat i beställningar på enkronaskonsulter?

Inte alls, visar det sig.

När Computer Sweden ringer runt till de kommuner och landsting som hittills anslutit sig till ramavtalet, är det ingen som verkar det minsta intresserad av att anlita enkronaskonsulterna.

– Vi har tecknat två mindre konsultavtal med det här ramavtalet som grund. I båda fallen till marknadsmässiga och högst normala timpriser, berättar Mats Bohman, administrativ chef i Nacka kommun.

Den valda leverantören visar sig vara ett av de konsultföretag som satsade på flest enkronasbud i upphandlingen.

– Det är något som överhuvudtaget inte nämndes i kontakterna med leverantören, säger Mats Bohman.

Johan Hallenborg, it-direktör i Kalmarlandstinget, säger att deras inriktning för konsultinköp innebär en förnyad konkurrensutsättning. Det betyder i praktiken att de knappast behöver ta ställning till enkronasbuden i ramavtalet.

Alec Wägi Särnholm, it-chef i Härryda kommun, har inte gjort några konsultavrop eller hunnit detaljstuderat prisnivåerna i Kommentusavtalet. Men han berättar ändå hur han skulle resonera om han ställdes inför ett enkronasbud i en upphandling.

– Jag skulle nog utgå från att det inte var seriöst. Men jag skulle nog ändå ringa upp och kontrollera saken. Man vill ju gärna tro att det stämmer och att det är något som man slänger in som en bonus, säger han.

Conny Callin, avdelningschef för marknad och försäljning på SKI/Kommentus, säger att de första reaktionerna på ramavtalet varit positiva.

– Vi har haft några kontakter med kommuner som varit glada för att de fått bra priser och bra leveranser på det här avtalet, säger han.

När det gäller enkronasbuden säger han att Kommentus efter sommaren kommer att genomföra en stor kontroll av att leverantörerna verkligen levererat fullt ut till de priser som utlovats.

Så funkar SKI/Kommentus it-konsultupphandling:

SKI/Kommentus storskaliga ramavtal för it-konsulttjänster vänder sig till kommuner och landsting i landet. Det omfattar sex olika teknikområden som vart och ett är indelat i 21 geografiska regioner.

För att bli utvald som ramavtalsleverantör måste konsultföretagen erbjuda ett så lågt timprispris för sina konsulter som möjligt.

Leverantören erbjuder ett timpris för tre olika konsultkategorier:

  • It-konsulter med 1-3 års erfarenhet.
  • Erfarna konsulter med 4-8 års erfarenhet.
  • Specialistkonsulter med 9-12 års erfarenhet. 

De leverantörer som har lägst genomsnittspris för de tre konsultkategorierna blir utvalda som ramavtalsleverantörer.

Pristaktiken med enkronasbud går ut på att man sätter 1 kr/tim för minst en, men i de flesta fall två konsultkategorier och sedan ett normalt timpris för den tredje konsultkategorin. På så vis får man ett extremt lågt genomsnittspris i anbudet.