Samtidigt som fjärde generationens mobiltelefoni börjar rullas ut så planerar de stora nättillverkarna som bäst för nästa generations mobila uppkopplingar. Både Ericsson och Huawei är överens om att 5g-näten kommer att vara en mix av nya tekniker för uppkoppling och den mobilteknik vi redan vant oss vid. Planen är att standarden för 5g ska vara klar 2017. Då börjar den verkliga konkurrensen mellan tillverkarna innan de första näten ska kunna slås på 2020.

De båda konkurrenterna planerar tillsammans för nät som ska klara att ge uppkoppling åt 100 miljarder prylar med hastigheter upp till 10 gigabit per sekund. Men minst lika viktigt för framtidens tillämpningar är att svarstiderna ska kortas ned mot 1 millisekund jämfört med de 20 millisekunder som är vanliga i dagens nät.

– I dag är det människor som kommunicerar med varandra som dominerar trafiken i näten, men i de nya 5g-näten kommer det vara fler maskiner än människor uppkopplade, säger Lu Xingang.

Han är marknadschef för Huaweis mobila bredbandsnät och han ser flera utmaningar som måste lösas innan de nya näten kan komma på plats.

– Vi tror att för 5g behöver vi ytterligare 40 gigahertz bandbredd, säger han.

Det är mångdubbelt mer än vad som används för 4g i dag men utan mer spektrum tror inte Lu Xingang att det kommer finnas chans att möta kraven på ökad datakapacitet från kunderna.

– Trafiken ökar 100 procent varje år och det finns två sätt för operatörerna att lägga till ny kapacitet. Antingen genom att sätta upp fler basstationer på nya ställen eller genom att lägga till nytt spektrum och spektrum kommer att vara en nyckelfaktor för 5g, säger Lu Xingang

För att klara det måste vissa frekvensband som används idag användas på ett annat sätt, men det krävs också att helt nya band tas i bruk enligt Lu Xingang.

För att klara utbyggnaden av de nya näten ser Huawei en ny typ av nätarkitektur framför sig. Lu Xingang beskriver den som decentralicerad där viss trafik kommer att stanna inom lokala delar i nätet. För att klara det planerar företaget små basstationer som kan kommunicera trådlöst med mer centrala basstationer i näten.

– Vi kallar de centrala basstationerna supersiter och nätverksarkitekturen blir en hybridvariant, säger Lu Xingang.

Huawei tror att mindre basstationerna kommer att sättas ut av även andra än traditionella telekomoperatörer.

– Den trenden ser vi även för 3g och 4g med mindre basstationer, säger Lu Xingang.

Men i 5g-näten kommer det att bli ännu viktigare eftersom basstationerna måste sättas tätare för att möta kapacitetskraven.

Att få tag på bra platser att sätta upp nya basstationer på kommer att vara en av de största utmaningarna för operatörerna. Huawei pratar om crowdsourcing för mobilnäten som en lösning på det problemet.

– Det kan vara i partnerskap tillsammans med annonsföretag som har digitala skyltar runt om i stan som behöver uppdateras. De har platserna där små basstationer kan sättas ut och operatörerna har teknik för att skicka nya annonser till dem, säger Lu Xingang.

Han tror att det kommer att krävas endel experimenterande med olika affärsmodeller.

– Det kommer att behövas en crowdsourcingmodell för att klara det och vi prövar redan det i vissa länder tillsammans med operatörer, säger Lu Xingang.

Det nya sättet att arbeta på ställer nya krav på företagets produkter som behöver bli enkla att installera även för organisationer som inte är lika vana som operatörerna att arbeta med mobilnät.